Studier

Studier är en viktig del av S-kvinnors verksamhet. Nedan finns vår studieplan. I vänstermenyn hittar du broschyren "Från kunskap till het debatt" om hur man startar en studiecirkel tillsammans med ABF.

S-kvinnors studieplan 2016-2017

  • Stödja distrikten i introduktionsutbildning med material.
  • Stödja distrikten med regionala maktmingel, i form av tips på föreläsare m.m.
  • Utbilda 2 studieledare/handledare per distrikt.
  • Skapa ett nätverk för studieledare på sociala medier.
  • Erbjuda Steg 2-utbildning för medlemmar som genomgått Steg 1-utbildning på distriktsnivå. Distrikten ansvarar för att prioritera vilka medlemmar som ska gå Steg 2, kursen hålls i Stockholm.
  • Erbjuda ledarutbildning för 26 personer. Läs mer här.