Från kunskap till het debatt

Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Kanske har ni i er klubb en hjärtefråga som ni vill veta lite mer om. Genom att starta en studiecirkel i ämnet kan ni gå på djupet och tillsammans lära er lite mer utifrån studiematerial och era egna kunskaper.

Med deltagarnas diskussioner som grund väcks idéer på hur ni kan agera politiskt i er klubb. Studiecirkeln är, som ni kommer att märka, ett förträffligt verktyg i arbetet för förändring.

Läs mer om att starta studiecirkel och möjligheten att samarbeta med ABF i broschyren "Från kunskap till het debatt - starta studiecirkel med S-kvinnor och ABF.