La Luna-fonden

La Luna-pinMånen – la luna – är femininum på de latinska språken och står i flera religioner och kulturer för det kvinnliga. S-kvinnors internationella fond, La Luna-fonden, har skapats för att stödja kvinnors strävanden till utveckling och oberoende runt om i världen.

S-kvinnor genomför internationella kvinnoprojekt med stöd av Palmecenter. I projekten står S-kvinnor ofta för en egeninsats på 10 procent av kostnaderna. Genom ditt stöd kan vi utveckla samarbetet med systerorganisationer runt om i världen och fortsätta arbetet för bättre levnadsvillkor för kvinnor.

La Luna-fonden – S-kvinnors fond för solidaritet med världens kvinnor.
Bankgiro: 309–6575. Märk inbetalningen"La Luna".

Beställ vår La Luna-pin och vårt La Luna-vykort gratis. Mejla din beställning till susanne.andersson@s-kvinnor.se. Porto tillkommer.