Internationellt samarbete

På internationell nivå samarbetar S-kvinnor med systerorganisationer i Norden, Europa och världen.

Socialdemokratiska Kvinnor i Norden

Socialdemokratiska kvinnor i Norden har ett eget nätverk, SKN, som träffas några gånger om året för erfarenhetsutbyte, för att stötta varandra och för att arbeta tillsammans för bättre och mer jämlika villkor i Norden. Familjepolitik och arbetslivsfrågor är två viktiga områden för SKN.

PES Women

PES Women (PESW) är kvinnoorganisationen inom Europeiska Socialdemokraters Parti. PESW arbetar för ökad jämställdhet genom att stötta kvinnliga politiker i medlemspartierna och driva på för en jämställd representation inom organisationen.

PESW träffas tre gånger/år för att diskutera politiska frågor och strategier, besluta om kampanjer och resolutioner samt utbyta erfarenheter om europeisk och nationell politik.

Läs mer på PESW:s hemsida

Socialistinternationalens kvinnor

SocialistinternationalenSocialistinternationalens kvinnor (SIW) är en internationell frivilligorganisation bestående av socialistiska och socialdemokratiska kvinnoförbund. SIW omfattar 149 organisationer från hela världen och är ansluten till Socialistinternationalen. SIW:s mål är att främja jämställdhet och bekämpa alla former av diskriminering av kvinnor.

Läs mer på SIW:s hemsida