Programkommission - Politiskt Program 2017

I augusti 2015 utsågs en programkommission för att se över S-kvinnors politiska plattform och ta fram ett nytt politiskt program till 2017, då den nuvarande plattformen går ut.

Den 1 september 2016 gick förslaget till nytt program ut på remiss till S-kvinnors distrikt. Alla medlemmar har möjlighet att lämna synpunkter.

Använd gärna spåra ändringar i Word när ni markerar era ändringsförslag. Ange annars sid- och radnummer där ni vill ändra.

Synpunkter skickas senast den 31 december 2016 till kajsa.jansson@s-kvinnor.se.

Under våren 2017 kommer programkommission att revidera programmet utifrån inkomna förslag. Det nya politiska programmet ska därefter antas på S-kvinnors kongress i augusti 2017.

Ladda ner programmet i pdf

Ladda ner programmet i word

Programkommissionen består av:

Carina Ohlsson, ordförande
S-kvinnor Skaraborg

Karin Engdahl, ledamot
S-kvinnor Bohuslän

Sofie Eriksson, ledamot
S-kvinnor Dalarna

Sara Karlsson, ledamot
S-kvinnor Sörmland

Kaisa Karro, ledamot
S-kvinnor Östergötland

Lawen Redar, ledamot
S-kvinnor Stockholm stad

Emilia Töyrä, ledamot
S-kvinnor Norrbotten

Anita Ullman, ledamot
S-kvinnor Skåne

Kajsa Jansson, sekreterare

Kontaktuppgifter

Kajsa Jansson
E-post: kajsa.jansson@s-kvinnor.se
Tfn: 08-700 27 46