Kongress

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ. Vartannat år samlas 100 ombud från våra 26 distrikt, samt förbundsstyrelsen till kongress. Mötet tar ställning till de gångna två årens verksamhet, behandlar inkomna motionerna och fattar beslut om de kommande årens politiska inriktning.

Vid mötet väljs förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundsstyrelse, som leder S-kvinnors verksamhet under de två kommande åren.

Den senaste kongressen (som tidigare kallades förbundsmöte) hölls i Söderhamn i augusti 2015. Nedan kan du ta del av protokollet samt alla handlingar från mötet.

Protokoll

Motioner och utlåtanden