CV - Carina Ohlsson

ORDFÖRANDE S-KVINNOR

Personligt

Född 14 juni 1957. Sambo, 1 barn, 2 barnbarn. Bor i Lidköping.

Utbildning

Fil kand. i naturvetenskap samt lärarexamen
Studentexamen från naturvetenskaplig linje

Befattningar och uppdrag

Ordförande S-kvinnor sedan 2013
Ordförande S-kvinnor Lidköping
Ordförande Somaya kvinno- och tjejjour
Riksdagsledamot sedan 1998. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet sedan 2014.
Ledamot av Europarådets svenska delegation
Fullmäktigeordförande Lidköping
Ordförande Lidköpings Fotbollsklubb
Ordförande ABF Västra Götaland
Ledamot Migrationsverkets insynsråd
Ledamot Länsstyrelsen Västra Götaland

Tidigare befattningar och uppdrag

Ordförande i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)
Ordförande Europarådets barnkommitté
Vice ordförande Social Charter (Europarådet)
Ordförande Lidköping Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Ledamot i Riksdagens Civilutskott
Ledamot i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott
Ledamot av EU-nämnden
Styrelseledamot Högskolan i Skövde
Styrelseledamot Kemikalieinspektionen
Lärare i NO och matematik på Fornängsskolans högstadium och Komvux