Förbundsstyrelse

S-kvinnor leds av en förbundsstyrelse som väljs av kongressen. Styrelsen består av elva ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Mandattiden för de ordinarie ledamöterna är fyra år och för ersättarna två år. Kongress genomförs vartannat år. Sex ordinarie ledamöter väljs vid en kongress och fem vid nästkommande. Ersättarna väljs vid varje kongress.

 

ORDFÖRANDE

Carina Ohlsson
Distrikt: SKARABORG
Födelseår: 1957
E-post: carina.ohlsson@riksdagen.se

Carina Ohlsson

 

VICE ORDFÖRANDE

Hillevi Larsson
Distrikt: SKÅNE
Födelseår: 1974
E-post: hillevi.larsson@riksdagen.se

Hillevi Larsson

 

FÖRBUNDSSEKRETERARE

Susanne Andersson
Distrikt: NORRBOTTEN
Födelseår: 1962
E-post: susanne.andersson@s-kvinnor.se  

Susanne Andersson

ORDINARIE LEDAMÖTER

 

Birgitta Ahlqvist
Distrikt: NORRBOTTEN
Födelseår: 1948
E-post: b.ahlqvist@live.se 

 Birgitta Ahlqvist

 

Anna Hedh
Distrikt: KALMAR LÄN
Födelseår: 1967
E-post: anna.hedh@europarl.europa.eu

Anna Hedh

 

Eva-Lena Jansson
Distrikt: ÖREBRO LÄN
Födelseår: 1963 
E-post: eva-lena.jansson@riksdagen.se

Eva-Lena Jansson

 

Liselott Vahermägi
Distrikt: STOCKHOLMS LÄN
Födelseår: 1971 
E-post: liselott.vahermagi@gmail.com

Liselott Vahermägi

 

Aylin Fazelian
Distrikt: GÖTEBORG
Födelseår: 1992
E-post: aylin.f@live.se

Aylin Fazelian

 

Lena Näslund
Distrikt: VÄSTERNORRLAND
Födelseår: 1947 
E-post: lenapena@spray.se

Lena Näslund

 

Åsa Lindestam
Distrikt: GÄVLEBORG
Födelseår: 1956
E-post: asa.lindestam@riksdagen.se

Åsa Lindestam

   

ERSÄTTARE

 

 

Yvonne Karlén
Distrikt: DALARNA
Födelseår: 1954
E-post: yvo-kar@telia.com 

Yvonne Karlén

 

Sara Mellander
Distrikt: SKÅNE
Födelseår: 1983
E-post: saramellander@hotmail.com

Sara Mellander

 

Lena Josefsson
Distrikt: STOCKHOLM STAD
Födelseår: 1952
E-post: lena@framtradande.se

Lena Josefsson

 

Erika Storme Martinger
Distrikt: SÖDRA ÄLVSBORG
Födelseår: 1968
E-post: bredgatan@telia.com

Erika Storme Martinger

 

Susanne Dufvenberg
Distrikt: VÄSTERBOTTEN
Födelseår: 1967
E-post:susanne.dufvenberg@hotmail.com

Susanne Dufvenberg

 

Nina Unesi
Distrikt: STOCKHOLMS LÄN
Födelseår: 1982
E-post:ninaunesi@hotmail.com

Nina Unesi

 

Maria Stansert
Distrikt: KRONOBERG
Födelseår: 1976
E-post: mariastansert@hotmail.com

Maria Stansert

 

Ella Wallberg
Distrikt: JÄMTLAND
Födelseår: 1969
E-post: ella.wallberg@telia.com

Ella Wallberg

 

Rose-Marie Edlund 
Distrikt: HALLAND
Födelseår: 1951
E-post: rose-marie.edlund@halmstad.se

Rose-Marie Edlund