S-män för jämställdhet

S-män för jämställdhet är män som stödjer S-kvinnor och sympatiserar med våra värderingar. Män som insett att jämställdhet inte är en sak bara för kvinnor utan att båda könen vinner på en rättvisare fördelning av pengar, makt och ansvar.

S-män för jämställdhet är en del av S-kvinnors organisation och engagerar sig i olika frågor som t.ex. våld mot kvinnor, individualiserad föräldraförsäkring/pappors möjligheter att vara hemma med sina barn, rättvisa arbetsvillkor och lika lön.

För att skapa ett jämställt samhälle krävs att alla goda krafter samarbetar. S-kvinnor välkomnar därför att män aktivt stödjer vår vision om ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

Vill du bli medlem i S-män för jämställdhet?
Du måste sympatisera med S-kvinnor och våra värderingar. Både i det privata och i det offentliga ska du ta ställning mot alla former av könsdiskriminering och kort och gott vara en positiv manlig förebild.

Att vara medlem i S-män för jämställdhet kostar 250 kronor per år. För den summan får du bland annat S-kvinnors medlemstidning Morgonbris. Du som vill bli medlem skickar ett mail till Kajsa Jansson, kajsa.jansson@s-kvinnor.se.