Ordförande i S-kvinnor genom tiderna

Signe Wessman 1920 - 1936

(16 år)

Disa Västberg 1936 - 1952

(16 år)

Inga Thorsson 1952 - 1964

(12 år)

Lisa Mattson 1964 - 1981

(17 år)

Maj-Lis Lööw 1981 - 1990

(9 år)

Margareta Winberg 1990 - 1995       

(5 år)

Inger Segelström 1995 - 2003

(8 år)

Nalin Pekgul 2003 - 2011

(8 år)

Lena Sommestad 2011 -2013

(2 år)

Carina Ohlsson 2013-