Det här är S-kvinnor

 • S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida.
 • S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån kvinnors perspektiv.
 • S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet och driver internationella projekt.
 • S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete.
 • S-kvinnor organiserar kvinnor i hela Sverige. Tillsammans är vi ca 7 000 kvinnor som kämpar för ökad jämställdhet i samhället – och inom vårt eget parti.
 • Som s-kvinna är du också medlem i det socialdemokratiska partiet. Detta ger oss makt och inflytande att påverka partiets politik. Flera av S-kvinnors frågor har drivits igenom vid partiets kongresser.

Varför behövs ett kvinnoförbund?

Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men verkligheten ser annorlunda ut.

 • Arbetsmarkaden är starkt könsuppdelad och kvinnodominerade yrken behöver uppvärderas.
 • Kvinnor har oftast lägre lön, otryggare anställning och mer deltidsarbete.
 • Kvinnor utför fortfarande två arbeten – ett på arbetsmarknaden och ett i hemmet. Barn och hem anses fortfarande vara främst kvinnors ansvar.
 • Ännu är inte kvinnor jämställt representerade på alla beslutsfattande nivåer i samhället.
 • Våld mot kvinnor, ofta i nära relationer, och sexuellt våld är fortfarande ett stort samhällsproblem.
 • Det finns fortfarande behov av ökad genusmedvetenhet i skola och förskola för att flickor och pojkar ska ha likvärdiga förutsättningar.

Därför behövs vi – en organisation för socialdemokratiska kvinnor. Tillsammans är vi starka och därmed får vi ofta igenom våra krav.

Läs mer om vår politik.