Allt börjar med en bra lärare

Allt börjar med en bra lärare

Den svenska modellen innebär att vi ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner.