Bli medlem i framtidspartiet!

Ta ställning för en bättre framtid - Engagera dig idag!

Rekommenderat

Alla som kan jobba ska jobba

Grunden i den svenska modellen är att alla som kan jobba faktiskt jobbar. Regeringen har därför beslutat att skärpa kraven på dem som i dag lever på försörjningsstöd (även kallat socialbidrag). Socialtjänsten ska ges möjlighet att via...

Kalender

Visa hela kalendern