Omstart för Strängnäs kommun

Den nya politiska alliansen i Strängnäs har antagit ett nytt politiskt program.

Under resp. nämnd kan du inom kort läsa programmet som hör till resp. nämnd.

Den inledande texten är följande:

"Strängnäs kommun kommer under ny politisk ledning, i ett blocköverskridande samarbete mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet, att utvecklas till en modern mälardalsmetropol där goda levnadsvillkor både ska tilltala de redan boende och locka till sig nya invånare som väljer att bosätta sig i de var för sig unika kommundelarna.

Den nya styrande Strämngnäs-koalitionens allt överskuggande ambition är att stärka Strängnäs goda rykte som en av Mälardalens mest attraktiva framtidskommuner där vi erbjuder rika möjligheter till utbildning, arbete och boende, god miljö och väl utbyggd service och välfärd."

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-09 14:10