Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraternas valmanifest 2022

Sverige är ett fantastiskt land, men vårt Sverige kan bättre. Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest den 25 augusti 2022. Valmanifestet är Socialdemokraternas plan för att lösa de största samhällsproblemen de kommande fyra åren.

placeholder

Socialdemokraterna pekar ut fyra specifika områden för att komma till rätta med samhällsproblemen Sverige står inför. Det handlar om att:

 • Vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen.
 • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
 • Skapa jobb här och nu genom att leda klimatomställningen.
 • Bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik mot stigande priser.

Socialdemokraterna har en politik som ser hela problemet – inte bara fler poliser och skärpta straff, utan också mer pengar till att förebygga brott. S vill bygga vidare på det som gjort Sverige till det land vi älskar – den gemensamt finansierade välfärden, jämställdheten mellan män och kvinnor, människors djupt rotade känsla för rättvisa och ansvar. Mot detta står en politik som försämrar för vanliga löntagare, tycker att vinstintresset går före människors behov i välfärden och som tycker att den med tjockare plånbok ska få gå före.

Det är just detta som står på spel i valet den 11 september.

Valmanifestet i korthet

Vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen

Kampen mot kriminaliteten ska vara kompromisslös. Samhällets fulla kraft ska mobiliseras för att trycka tillbaka de kriminella, kapa återväxten in till kriminalitet och öka tryggheten.

 • För att knäcka brottsligheten behöver vi fler poliser och skärpta straff. Vi behöver också slå mot det som finansierar gängen, genom att stoppa införseln av vapen och narkotika och genom krafttag mot skattefusk och välfärdsbrottslighet. Och vi behöver stoppa nyrekryteringen till gängen.
 • Vi måste bekämpa både brotten och brottens orsaker. För varje krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet. Socialtjänsten ska stärkas och ökade resurser till de mest utsatta skolorna och förskolorna ska se till att barnen hamnar rätt från början.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

Svenska folket ska styra över svensk välfärd och pengar ska inte göda riskkapitalister i stället för att användas till skolböcker, fler anställda och bättre välfärd. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och att stoppa sönderprivatiseringen.

 • Vi vill förbjuda vinstuttagen i skolan och säkra att skolan har fokus på kunskapsuppdraget.
 • Vi vill stoppa gräddfilerna i vården och säkra att människor får vård i tid genom en förstärkt vårdgaranti.
 • Vi vill fortsätta öka resurserna till välfärden i hela landet. Det går före stora skattesänkningar.
 • Vi måste säkerställa att det finns personal att anställa genom utbildningsinsatser och språkkrav för dem som jobbar i förskola och äldreomsorg.
 • Det ska vara tryggt att åldras i Sverige. Pensionerna ska höjas. Alla med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt för ökad trygghet och fler ska utbildas och anställas inom äldreomsorgen.
 • Vi vill under nästa mandatperiod genomföra en miljardreform för att förändra karensavdraget och öka rättvisan för alla som inte kan jobba hemifrån.

Skapa jobb här och nu genom att leda klimatomställningen

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige och världen måste ställa om – och Sverige ska ha en klimatpolitik som fungerar för vanligt folk.

 • Klimatkrisen kan aldrig lösas med att skuldbelägga människor som behöver ta bilen till affären. Vi vill istället göra det lättare att resa klimatsmart. Vi vill dubbla antalet laddstolpar och investera i järnvägen. Vi vill införa ett nytt, mer klimatsmart reseavdrag med rättvisare landsbygdsprofil. Gymnasieelever och studenter ska kunna resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken under sommaren. Den svenska produktionen av förnybara drivmedel ska öka, så att det blir lättare att tanka fossilfritt i Sverige.
 • Vi föreslår en generalplan för att kraftigt förstärka Sveriges elproduktion och säkra mer billig el. Vi ska bygga ut all elproduktion vi kan här och nu, införa ett högkostnadsskydd för höga elpriser och snabbt öka takten i utbyggnaden av elnäten. Vi vill också se breda energipolitiska samtal för en långsiktig energipolitik och en ny energiöverenskommelse.
 • Vi vill öka de gröna statliga investeringarna för att få ner utsläppen och samtidigt skapa fler jobb i Sverige.

En ansvarsfull ekonomisk politik mot stigande priser

Prisökningarna äter sig in i människors plånböcker, vid bensinmacken och vid kassan i matbutiken.

Det behövs en politik för att lindra Putinprisernas konsekvenser. Men ingen ansvarsfull politiker kan lova full kompensation för varje prishöjning. Det viktigaste här och nu är att:

 • Minska trycket på elpriserna genom en snabbt utbyggd elproduktion.
 • Stöd till de som drabbas hårdast av prisökningarna. Vi är beredda att stärka ekonomin för Sveriges barnfamiljer. Vi vill se höjda pensioner, billigare arbetsresor och avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommaren.
 • Garantera trovärdigheten för svensk ekonomi genom att fortsätta ta ansvar i den ekonomiska politiken.
 • Vi säger nej till en fastighetsskatt.

En säker och solidarisk värld

Vi lever i en omvälvande tid, med krig i Europa, en långvarig pandemi och en hotande klimatkris. I dessa tider behövs en socialdemokratisk utrikespolitik mer än någonsin.

 • Sverige ska gå med i Nato. Ett svenskt medlemskap i Nato är den bästa vägen för vårt lands säkerhet och Sverige har därför lämnat in sin medlemsansökan.
 • Vi vill kraftfullt stärka Sveriges militära förmåga. Anslagen till det militära försvaret ska öka till motsvarande två procent av BNP. Vi vill införa en beredskapsskatt för de allra rikaste.
 • Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och en regelbaserad världsordning och global säkerhet.

Följande utspel i valrörelsen 2022 har Socialdemokraterna gått fram med:

9 sep: Alla ska erbjudas en hälsoundersökning det året man fyller 60 år

8 sep: Mäns våld mot kvinnor ska stoppas

8 sep: Förläng höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer

7 sep: Ingen ung ska bli kriminell

6 sep: Satsa på vården för psykisk ohälsa – sälj inte ut BUP!

5 sep: Ta tillbaka kontrollen över bilbesiktningen

5 sep: Trygga jobb i hela landet

3 sep: Reformer för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

1 sep: 50 000 polisanställda till 2032

1 sep: En barnmorska per födande

1 sep: Grundlagsskydda public service

30 aug: Slopad tillståndsplikt för kommuner att sätta upp trygghetskameror

25 aug: Håll kriminella borta från gatan och stärk brottsoffer

25 aug: Ställ språkkrav på de som arbetar inom äldreomsorgen

24 aug: Trygghetspaket för äldre

24 aug: Sverige ska ha ett starkt folkförsvar – vill se 10 000 fler värnpliktiga

23 aug: Nationell samling för välfärden och välfärdens medarbetare

22 aug: Krafttag för att förändra det orättvisa karensavdraget

22 aug: Nationell attack på gängens pengar

21 aug: Ökad respekt för lärare och höjda kunskapsresultat på utsatta skolor

20 aug: Generalplan för snabbt utbyggd elproduktion för billig el

17 aug: Högkostnadsskydd mot de höga elpriserna

16 aug: Sätt stopp för sönderprivatiseringen

15 aug: Bred satsning för att bryta segregationen

12 aug: En klimatpolitik för vanligt folk

10 aug: Svensk industri ska vara världsledande för klimatet

1 aug: Gratis kollektivtrafik för unga på sommaren

1 maj: Höjd ersättning i a-kassan

Valmanifest 2022 - Socialdemokraterna

Valmanifestet i sin helhet hittar du här >> Pdf, 1.8 MB.

Uppdaterades senast: