#Gör en liten grej

för alla människors

lika värde.

Fler jobb bygger Sverige

Vi vill skapa nya jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik.

Ett tryggare Sverige

Samhället ska vara starkare än de kriminella och vi ska stå väl rustade mot kriser.

Välfärden kommer alltid främst

Välfärden är grunden för ett starkt och tryggt samhälle.

Utbildning och arbete

Alla ska ha möjlighet till utbildning och arbete, att omskola sig och byta yrke för att möta en ny framtid.

Kyrkoval 2021