Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Du behövs mer än någonsin!

Hela vår folkrörelse förbereder sig nu för att möta de utmaningar som väntar för samhället, för demokratin och för vårt parti. Det är ett arbete som kommer att kräva att fler engagerar sig för att vi ska lyckas. Ta steget du med, bli medlem idag!

Vill du veta mer om varför du ska bli medlem, har du frågor om medlemskapet?

Läs mer nedan.

Så påverkar du som medlem

Alla behöver inte vara politiker. Men alla kan påverka politiken.

Fler frågor om medlemskap?

Hur mycket tid krävs och hur är det med integriteten?

Det här får du som medlem

Folkrörelsen har mycket att erbjuda.

Det finns många fördelar med ett medlemskap!

Så påverkar du som medlem

Alla behöver inte vara politiker. Men alla kan påverka politiken.

Så går det till
Magdalena Andersson kampanj göteborg Foto: Jesper Hallen

Fler frågor om medlemskap?

Hur mycket tid krävs och hur är det med integriteten?

Se sidan fler frågor om medlemskap.

Det här får du som medlem

Folkrörelsen har mycket att erbjuda.

Jag vill veta!
Magdalena Andersson porträtt Foto: Mathias Hansson

Därför är jag socialdemokrat

Nu är det upp till oss att samla alla dem som ser att Sverige kan bättre. Som fått nog av de svaga samhällenas oförmåga att lösa de problem vi står inför. Som ser att jämlikhet och tillväxt inte är varandras motsättning, utan förutsättning. Som bär på en drivkraft, en dröm, en vision, en önskan om något bättre. De hör hemma i socialdemokratin.

- Magdalena Andersson

Nya medlemmar berättar

"Jag hoppas kunna bidra till en mer löntagarvänlig politik i landet."

"För att kunna driva den facklig/politiska folkrörelsen framåt och sätta fackliga frågor på dagordningen och om inte jag gör det så gör ingen annan det heller."

"Samhällsutvecklingen i Sverige är oroande på många plan, och i och med valresultatet står den svenska modellen inför ojämförliga utmaningar. Jag går med i Socialdemokraterna för att jag vill se ett samhälle som präglas av humanism och rättvisa, och för att jag tror att vi kan och måste kämpa för att upprätthålla välfärds- och rättsstaten."

"Jag ser en utveckling i mitt land och min stad som jag inte upplever som positiv. Därför, väljer jag att engagera mig politiskt. Jag vill tydligt ta ställning för folks lika värde samt sätter mitt hopp till att vi kan skapa en hållbar framtid som bygger på sammahållning snarare än klyftor och segregation."

Förskräckt över SDs politik och innehållet i Tidöavtalet. Nu måste alla goda krafter gå samman.