Skövde Södra S-förening

Medlemsmöte med Anna-Karin Skatt

Anna-Karin Skatt, kommunalråd i Tidaholm gäste vårt medlemsmöte och berättade om hur man nådde stor framgång i det senaste valet och hur man srbetar med politiken i Tidaholm nu.

Teaterresa till Larv

Skövde Södra S förening anordnade sin traditionella teaterresa till Larv. Föreningen fortsätter på den tidigare inslagna linjen att i sin verksamhet erbjuda sina medlemmar kultur inslag varvade med politiska möten med inbjudna gäster och studiebesök.

Nästa medlemsaktivitet är i Boulogner tillsammans med Östermalms S förening och S-kvinnor den 30 juni kl. 16:00 – 18:00. Vi ska fika, grilla korv, gå tipspromenad och umgås med socialdemokrater.

På bilden några av alla de "sossar" som efter föreställningen tackade ensemblen.  

 

 

Medlemsmöte 9/5 2016.

Skövde Södra Socialdemokratiska förening höll medlemsmöte i Hentorp. Inbjuden gäst: Maria Hjärtqvist, gruppledare för fullmäktigegruppen som informerade från vårens distriktskonferens som hölls i Mariestad. Därefter föredrog ordförande Adam Stensson årets verksamhetsplan med bl. a medlemsaktiviteter 30/6 och 25/8 i Boulogner tillsammans med Östermalm S förening och S-kvinnor. Gunnar Hjärtqvist informerade om den traditionella teaterresan till Teaterladan i Larv 21 juni.

Nästa medlemsmöte hålls i Skultorp 30/8. Tema: Information från någon av våra riksdagsledamöter.

 

 

Medlemsmöte 12/4 2016.

Skövde Södra Socialdemokratiska förening höll verksamhetsårets första medlemsmöte i Skultorps gamla kommunalhus. Inbjuden gäst: Skövde arbetarekommuns nyvalda ordförande Malin Wadman. Efter att Malin presenterat sig själv höll hon ett uppskattat anförande om hur Socialdemokraterna i Skövde ska vinna kommunalvalet 2018. Därefter föredrog ordförande Adam Stensson verksamhetsplanen. Ingrid Hjärtqvist informerade om kommande kyrkoval och hur nomineringsprocessen går till inför val till Stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Robert Ciabatti informerade om vad Skövde kommunfullmäktige ska besluta om 25 april gällande ”Billingehusärendet” och att både fullmäktigegruppen och årsmötet för Skövde AK varit eniga att inte bifalla förslaget i KF.