Tidigare verksamhet

Medlemsmöte 12 februari 2016.

Skövde Södra Socialdemokratiska förening höll verksamhetsårets första medlemsmöte i Skultorps gamla kommunalhus. Inbjuden gäst: Skövde arbetarekommuns nyvalda ordförande Malin Wadman. Efter att Malin presenterat sig själv höll hon ett uppskattat anförande om hur Socialdemokraterna i Skövde ska vinna kommunalvalet 2018. Därefter föredrog ordförande Adam Stensson verksamhetsplanen. Ingrid Hjärtqvist informerade om kommande kyrkoval och hur nomineringsprocessen går till inför val till Stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Undertecknad informerade om vad Skövde kommunfullmäktige ska besluta om 25 april gällande ”Billingehusärendet” och att både fullmäktigegruppen och årsmötet för Skövde AK varit eniga att inte bifalla förslaget i KF.

 

 

 

2015-02-17 Årsmöte i Skultorp Riksdagsman Erik Ezelius inbjuden gäst med nye ordförande Robert Ciabatti och v.ordförande Adam Stensson.

Avgående ordförande Ann Lindgren lämnade över ordförande klubban till nyvalde ordf Robert Ciabatti

201517 årsmöte

4 mars 18:30 Tema: S Framtidspolitik för Skövde 2015-2018. Vilka frågor ska vår förening driva?Plats Skultorp. Gäst: Maria Hjärtqvist, 2:e vice ordförande i Kultur och Fritidsnämnden.

9 april Tema: Bostadspolitik,  Hentorp. Varför byggs det inga hyresrätter i Hentorp? Gäster, Anna Möller Samhällsbyggnadsförvaltningen i Skövde enhetschef, mark och expoatering. Elisabet Eriksson ny .v.ordf. Dan Sandén VD Skövde Bostäder. Helena Dahlström S ombud SABO. Anders Alm presenterade Bovieran. 

19 maj Tema: Region politik. Plats Skultorps gamla kommunalhus. Tid: 18.30 Inbjudna gäster: Falköpingspolitikern, Alex Bergström. Regionråd, Skövdepolitikern Johan Ask vice ordf. Skaraborgs sjukhusstyrelse 

1 juli Tema: Teaterresa. Traditionell teaterresa till Teaterladan i Larv.  

Vi såg ” Farsans lille pôjk” av Franz Arnold och Ernst Bach. 16 deltagare.

13 augusti Gemensam aktivitet ihop med Östermalms S förening och S kvinnor. 17.00 Boulogner sjön.  Tipspromenad, korvgrillning m.m.   

19 augusti Tema: Vad kom partikongressen fram till 29-31 maj? Plats Skultorp, Tid: 18:30. Marie Ekman, Skövdes oppositionsråd och ombud på kongressen inbjuden gäst. Vad vill vi med Skultorps gamla kommunalhus? Maria Hjärtqvist, inbjuden gäst. Gruppledare i fullmäktigegruppen och 2:e vice ordförande i Kultur och Fritidsnämnden

 

1 oktober Tema: Hans Leuchovius informerar och visar bilder på den tänkta Byggnationen i Parken vid ICA affären. Plats Skultorps gamla kommunalhus. Tid: 18:30. 

19 oktober Tema: Ideolog, riksdagsman Patrik Björk. Plats Skultorps gamla kommunalhus. Tid: 18:30.  

7 december Lussefika  i Skultorps gamla kommunalhus Tid: 18:30.  Inbjudna gästen Ida Ekroth blev tyvär sjuk.

2016-01-31 Friskvårdsaktivitet

 

 

2014 års verksamhet:

2014-12-17 Julavslutning med lussefika  i Skultorp.  

 2014-08-20 Utåtriktat valarbete på Hentorp och i Skultorp. Information och dörrknackning.

 2014-05-15 Medlemsmöte: Tema: EU valet inbjuden gäst Skaraborgs EU kandidat Dan Gabrielsson. På dagordningen nomineringar till nämnder (ny politisk organisation) och bolag i Skövde kommun. Medlemsantalet är nu uppe i 57 st. vilket är ”all time high”.Lise Lotte Sjöberg inledde strålande med Internationalen.

2014-04-03 Medlemsmöte Tema: Fritidsgårdsverksamheten i Södra Skövde. Heneskolan på Hentorp. Information om fritidsgårdsverksamheten i södra Skövde. Maria Hjärtqvist, vice ordförande i fritidsnämnden och Lars Johansson, föreståndare för fritidsgårdarna i Skultorp och Hentorp informerade om verksamheten.

  

2014-02-19 ÅRSMÖTE SKÖVDE SÖDRA S-FÖRENING 19 FEBRUARI I GAMLA KOMMUNALHUSET i SKULTORP. Under kvällen provsmakades lokala delikatesser som vår ordf Ann Lindgren jobbat duktigt med. Mycket gott!