Välkommen till Socialdemokraterna i Lysekil!

 

 Besök gärna även vår lokala hemsida!

 

 

 

 

 

Tydliggörande angående budgeten och fortsatt styrning.

 

Socialdemokraterna har tidigare valt att inte fördela ut alla pengar till nämnderna.
Anledning är att vi bedömer att  under ett år kommer oväntade utgifter och för att klara detta måste man ha ett visst utrymme i budgeten. För att ge verksamheterna goda förutsättningar är det viktigt att de i god tid vet sina ekonomiska förutsättningar och kan anpassa sig efter dessa.
När oväntade utgifter kommer är det svårt att under budgetåret gå in och förändra i andra verksamheter för att få ner kostnaderna och där skapa en osäkerhet i verksamheten kring vilka förutsättningar som gäller.

När medlemsmötet den 25 augusti tog ställning kring budgetramen och framtida styret var inte flyktingomfattningen så stor som den är idag. Nu ser vi än tydligare hur detta påverkar våra verksamheter, speciellt skola och socialtjänst. Som kompensation klubbade riksdagen formellt den 10 december att Lysekils kommunen får 14,1 miljon. Med den vetskapen valde vi att redan inför budgetbeslutet i november föreslå att tillskjuta mer pengar än vad vi tidigare hade föreslagit. Detta för att ge de kommunala verksamheterna så bra förutsättningar som möjligt att hantera flyktingsituationen.

Vi har varit i kontakt med personer på nationell nivå i regeringen för att kontrollera hur de 14,1 miljonerna kommer att få hanteras. Detta innebär att delar av dessa pengar kommer vi att få använda för oväntade utgifter. Det är viktigt att komma ihåg att de 14,1 miljoner är en engångsintäkt för kommunen. I den socialdemokratiska regeringens budgetförslag för 2016 finns avsatt ökat ekonomiskt stöd till kommunerna sen tidigare för att ge kommunerna bättre förutsättningar för att kunna lyckas med integrationen.

 

Med denna bakgrund så ändrade vi oss kring budgeten 2016.

 


Bra för Sverige, bra för Lysekil och bra för Dig!

 

 

 

Rekommenderat

 

Nyheter från Bohuslän

Visa alla nyheter