Berätta på - metoo@socialdemokraterna.se - Socialdemokraterna

Berätta på - metoo@socialdemokraterna.se

Under fredagen gick ett upprop ut under namnet #imaktenskorridorer. I uppropet delar kvinnor sina berättelser om sexuella trakasserier inom politiken.

För oss socialdemokrater gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden.

Vi har tillsatt en särskild grupp under ledning av vår kanslichef Lisa Hedin som kommer att ta fram ytterligare åtgärder. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren.

I gruppen ingår kanslichef Lisa Hedin, HR-chef Mikael Björk Blomqvist och vice gruppledare i riksdagen Berit Högman.

Redan nu har vi upprättat en mejladress där man kan kontakta gruppen med sin berättelse. Skriv till dem på metoo@socialdemokraterna.se. Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till inboxen och vi kommer att följa de riktlinjer och rutiner vi har gällande sexuella trakasserier. 

Kontakta vår externa konsult

Om du inte vill använda dig av vår metoo-brevlåda har vi anlitat en extern konsult som du kan vända dig direkt till, Ann Fagraus. Du når henne på ann@annfagraeusconsulting.se.

Ann Fagraeus är konsult inom områdena diskriminering och arbetsmiljö för den statliga, privat och kommunala sektorn. Ann utbildar sedan tio år chefer och HR-chefer i vad som gäller vid trakasserier och sexuella trakasserier. Ann har tidigare arbetat i Försvarsmakten med deras utbildningsinsats kring kring uppförandekoden.

Vi uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.