Regeringen får igenom lika lön för lika arbete på EU-nivå - Socialdemokraterna

Regeringen drivande i förändring av EU:s utstationeringsdirektiv

Efter att regeringen drivit på hårt i EU i frågan om utstationerad arbetskraft har unionen nu beslutat att ändra reglerna. Principen som nu ska gälla inom EU är lika lön för lika arbete på samma arbetsplats.

Bild för -

I EU finns omkring 2 miljoner utstationerade arbetstagare. Utstationerad är den som arbetar i ett annat land än det egna. Hittills har utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete.

Regeringen har nu efter idogt arbete varit med om att driva igenom en förändring i EU.

- För utländsk arbetskraft i Sverige betyder det bättre lön och ökad trygghet. För svenska arbetare betyder det att oseriösa företagare får svårare att dumpa löner och villkor genom osund konkurrens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.