Regeringen presenterar förslag till klimatpolitiskt ramverk - Socialdemokraterna

Regeringen presenterar förslag till klimatpolitiskt ramverk

Det klimatpolitiska ramverket är ett vallöfte som Socialdemokraterna nu infriar. Det innebär att sju partier förhandlat fram hur Sverige ska arbeta med klimatpolitiken fram till 2045 och är överens om vilka mål som ska gälla. Syftet är att ge människor och företag långsiktiga signaler som tryggar investeringar i det hållbara samhällsbygget.

– Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för våra barn och barnbarn, sade statsminister Stefan Löfven på presskonferensen.

Ramverket innehåller klimatmål, en klimatlag som reglerar hur regeringen ska arbeta och ett oberoende klimatpolitiskt råd. Rådet ska granska regeringens politik och se till att alla politikområden strävar mot klimatmålen.

– Vi ska fortsätta vara ett land som tar vårt ansvar för att hantera utmaningarna och möjligheterna i spåren av ett förändrat klimat. Sverige tar ledarskap för att stoppa klimatförändringen och att bygga jobb och välfärd hållbart, säger Matilda Ernkrans, socialdemokraternas klimatpolitiska talesperson och ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Regeringens ambitiösa klimatpolitiska ramverk gör att Sverige med stolthet kan klara Parisavtalets mål. Målen i ramverket innebär bl.a. att Sverige 2045 ska ha minskat klimatutsläppen med 85 procent och att transportsektorn ska ha minskat utsläppen med 70 procent redan till 2030. Förslagen följer det förslag som miljömålsberedningen lämnat till regeringen och som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna ställt sig bakom.

Mer information

regeringen.se

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.