Satsningar för ökad jämställdhet - Socialdemokraterna

Satsningar för ökad jämställdhet

Socialdemokraternas ambitioner för att öka jämställdheten är höga och Sverige ligger i framkant. Men mer behöver göras, det visar inte minst #metoo-kampanjen och uppropen som fortsätter komma i bransch efter bransch.

Regeringen gör stora satsningar för att öka jämställdheten. Bland annat satsar man 1 miljard för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuella handlingar som begås utan samtycke görs straffbara. Regeringen ändrar också examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de utbildningar där det är mest angeläget och där de studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och våldsutsatta.

"Mäns våld mot kvinnor måste upphöra"

- Regeringen gör stora satsningar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I januari öppnar Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, det innebär att vi kommer bort från kortsiktiga, tillfälliga projekt för att istället satsa på långsiktig och strategisk myndighetsstyrning inom jämställdhetsområdet, precis som inom alla andra politikområden. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra, därför har vi beslutat om en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – vi står för ett perspektivskifte. Allt för mycket av samhällets resurser har gått till att ta hand om konsekvenserna av mäns våld. Målsättningen måste vara att slaget aldrig ska utdelas och våldtäkten ska aldrig ske, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister.

S är ett feministiskt parti

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och jämställdhetsarbetet genomsyrar vår politik. Frågor om ökad anställningstrygghet, förbättrad arbetsmiljö, jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen står högt på dagordningen.

- Vi vill åstadkomma jämställd förändring och metoo-kampanjen visar att vi har mycket kvar att göra både i samhället och i vårt eget parti. Jag hoppas att det här ska leda till att fler ska vilja engagera sig och driva jämställdhetsfrågorna med oss. Ju fler som går med i Socialdemokraterna och vill driva det här arbetet tillsammans med oss desto mer kan vi åstadkomma, säger Lena Rådström Baastad, partisekreterare.

Mer info

Läs mer om S politik på området

Läs mer om hur regeringen arbetar för att skapa mer jämställdhet

Bli medlem i S redan idag

Bli medlem i partiet och var med oss i kampen för ett mer jämlikt och jämställt Sverige!

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.