Bättre vägar på landsbygden – för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige - Socialdemokraterna

Bättre vägar på landsbygden – för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

Bilen är avgörande för människors möjligheter att kunna leva och jobba i hela landet. Den S-ledda regeringen har därför gjort flera riktade insatser för bättre vägunderhåll på landsbygden. Det har varit framgångsrikt, men mer behöver göras. Socialdemokraternas besked idag är därför att vi nästa mandatperiod ökar medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen.

Bild för -

Vi investerar i ett starkare samhälle

Vi kan inte skattesänka oss till bättre vägar. Det kräver tvärtom investeringar. Sverige har idag en stark ekonomi, och vi socialdemokrater anser att den styrkan ska komma hela landet till del. Därför vill vi under nästa mandatperiod satsa ytterligare en halv miljard kronor årligen på att förbättra vägarna på svensk landsbygd. 

- Den S-ledda regeringen har gjort flera riktade och framgångsrika insatser för vägunderhåll i landsbygd men mer behöver göras. Därför vill vi satsa 500 miljoner årligen för bättre vägar på landsbygd. Människor måste kunna ta sig till jobb och skola oavsett var man bor. Det är slut med tider av underinvesteringar. Nu bygger vi ett starkare samhälle, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Syftet med förslaget är att höja vägstandarden på landsbygden genom att bekämpa tjälskador, potthåll och öka bärigheten. Med förbättrad bärighet följer också möjligheter till tyngre transporter på större del av vägnätet.

Socialdemokraterna föreslår

  • 500 miljoner kronor årligen till vägar på landsbygden för förbättring av vägstandard.
  • Trafikverket ansvarar men ska samråda med regionala aktörer så att medlen kommer till nytta så fort som möjligt.
  • Fokus på bärighet, beläggning och tjälsäkring.

Vill du också ta ställning för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige? Skriv upp dig så berättar vi mer!

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.