Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa - Socialdemokraterna

Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa

Socialdemokraterna går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i detta handlar om att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv. För att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet vill vi skärpa kraven på arbetsgivare, inte minst i offentlig sektor.

Bild för -

Socialdemokraterna föreslår:

1. Sanktioner vid dålig psykosocial arbetsmiljö

Brister i den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön måste ses som lika allvarliga som när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Vi vill därför att tillsynen skärps när det gäller den psykosociala arbetsmiljön genom fler arbetsmiljöinspektioner.

Vi vill också införa sanktionsavgifter för arbets­givare som bryter mot Arbetsmiljöverkets förskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

2. En jämställd arbetsskadeförsäkring

Idag har kvinnor svårare än män att få sina skador godkända som arbetsskador. För att arbetsskadeförsäkringen ska bli mer jämställd behövs mer forskning, men också bättre stöd och gemensam förståelse om vad som exempelvis är en psykisk eller psykosomatisk arbetsskada.

Därför vill vi tillsätta ett expertråd som kan arbeta fram ett sådant underlag. Vi vill också ändra reglerna så att försäkringen ska ge ett skydd för alla arbetstagare när det gäller smittsamma sjukdomar.

3. Myndighet ska utveckla företagshälsovården

Alltför ofta kommer företags­hälso­vården in för sent eller så saknades det helt ett förebyggande uppdrag från arbetsgivaren. Vi vill att alla ska omfattas av en säker och effektiv företagshälso­vård.

Den nya myndig­heten för arbetsmiljökunskap i Gävle ska därför bl.a. arbeta med evidensbaserade riktlinjer, verktyg och vägledningar för aktörer inom företagshälso­vården. Den nya myndigheten ska också arbeta med företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.