Mobilförbud i grundskolan - Socialdemokraterna

Mobilförbud i grundskolan

Det ska råda ordning och reda i svensk skola. Därför presenterar vi nu ett vallöfte: Socialdemokraterna vill införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Förslaget är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som Socialdemokraterna är mitt uppe i att lansera.

Bild för -

Ordning och reda i klassrummen

Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus på kunskap råder i skolan. Socialdemokraterna går nu till val på att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Syftet är att skapa ordning och reda i klassrummen och på så sätt bidra till en bättre kunskapsinlärning.

– Vi socialdemokrater vill ta bort varje hinder för elevens möjligheter att kunna klara skolgången och forma sin framtid. Bland det viktigaste för att uppnå det är att skapa ordning och reda i klassrummet. Skolan ska vara en trygg plats för studiero och lärande, säger finansminister Magdalena Andersson.

Studiero för ökade kunskaper

OECD har pekat på att ökad studiero är en av de viktigaste komponenterna för att förbättra Sveriges PISA-resultat. Stökig miljö drabbar såväl elever som kunskapsinhämtningen negativt.

Det är mot den bakgrunden som Socialdemokraterna nu går fram med förslaget om mobilförbud. 

– Om barn ska kunna lära sig så mycket som möjligt måste skoldagen präglas av studiero. Många elever och lärare tycker att användningen av sociala medier stör i klassrummet. Inga lektioner ska störas av mobiltelefoner, säger gymnasieminister Anna Ekström.

Om förslaget

  • Användningen av mobiltelefoner ska förbjudas i klassrummet i grundskolan.
  • Större hänsyn ska tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel.
  • Rektorer och lärare ska ha möjlighet att göra undantag från förbudet.
  • Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

Få stenkoll på vår politik!

Håller du med om att satsningar på en bättre välfärd går före fler skattesänkningar? Skriv upp dig här så berättar vi mer!

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.