Nytt kulturpolitiskt program - Socialdemokraterna

Nytt kulturpolitiskt program

Socialdemokraterna presenterar nu ett nytt kulturpolitiskt program som pekar ut den framtida inriktningen för vår kulturpolitik. Programmet lyfter bland annat fram kulturens egenvärde med yttrandefriheten som grund, samt betydelsen av att hela landet ska kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet.

Bild för -

Kulturen ska vara tillgänglig i hela landet

I vårt starka samhälle ska alla människor kunna delta och bidra till demokratin och välfärden. Därför ska alla i hela landet kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet. Kultur hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. På så sätt är kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling.

Vi socialdemokrater är övertygade om att kultur som möjliggör möten och låter olika erfarenheter och åsikter komma till uttryck har en långsiktig sammanhållande inverkan. Det stärker demokratin, sammanhållningen och tilliten i samhället.

Ladda ner programmet här:

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.