Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården - Socialdemokraterna

Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården

Socialdemokraterna går till val på att skapa ordning och reda i vården genom att stoppa privatiseringar och gräddfiler där en del kan köpa sig före i vården. I vårt starka samhälle ska du känna dig trygg med att vården finns där för alla när den behövs.

Bild för -

Valet blir en folkomröstning om välfärden

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum i vården. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och förbättrade villkor för personalen.

Efter flera decennier ser vi att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna allt mer tid åt administration och att kostnaderna ökar. Marknadslösningarna har lett till att vården splittras upp och kommit att koncentreras till välmående stadsdelar. Plånboken – inte patienternas behov – styr allt mer.

Valet den 9 september blir en folkomröstning om välfärden. Istället för nya privatiseringar vill vi ta tag i problemen och säkerställa att vården ges efter behov. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla vården samt personalens villkor – inte till stora vinster. Därför vill vi sätta stopp för privatiseringar och gräddfiler i vården.

Socialdemokraternas förslag i korthet

1. Stoppa privatiseringar i vården

- Stoppa privatiseringar av akutsjukhus

En trygg vård skapas genom samverkan och långsiktigt arbete - inte genom stora privatiseringar. Till exempel driver Moderaterna i Stockholms län på för att privatisera minst ett sjukhus. Sjukvården riskerar att urholkas av utförsäljningar, vilket tar tid, energi och pengar som istället hade kunnat gå till en bättre vård och villkor för personalen.

Därför vill Socialdemokraterna införa en lag som stoppar nya privatiseringar av alla landets akutsjukhus och universitetssjukhus.  Det finns idag cirka 60 akutsjukhus och universitetssjukhus i Sverige

- Stoppa vinstjakten

Vårdens resurser ska gå till att säkerställa en bra vård till alla efter behov. För att det ska bli verklighet vill Socialdemokraterna ändra lagstiftning, se över ersättningssystem och andra viktiga styrsystem för att säkerställa att det är behoven som styr vården, inte marknadsintresset.

- Stopp för tvångsprivatiseringar

Socialdemokraterna ser hur privatiseringarna i vården skapar problem och vill därför ta bort lagstiftningen (den så kallade ”tvångs-LOV”) som tvingar landstingen att alltid ge privata vårdcentraler rätt att starta oavsett behov.

2. Stoppa gräddfiler i vården

- Förbud mot att köpa sig före i kön

Vi vill införa ett förbud mot att köpa sig före i kön i offentligt finansierad vård och samtidigt garantera insyn i hur privata vårdgivare hanterar försäkringspatienter i vårdköer.

3. Skapa ordning och reda i vården

- Insyn för medborgarna i vårdbolagen

Svenska folket betalar sjukvården via skatt och har rätt att veta vad deras skattepengar används till – även i privat driven sjukvård. För oss går offentlighetsprincipen före företagens informationssekretess. Socialdemokraterna vill därför införa offentlighetsprincipen inom hela vården. 

- Ordning och reda i den digitala vården

Digitaliseringen möjliggör bättre tillgänglighet för den som behöver vård och minskad administration för personalen. Patienternas behov och säkerhet måste dock alltid gå först - även på nätet. Därför vill vi styra upp regelverken för den digitala vården.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.