Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen - Socialdemokraterna

Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför går vi till val på att stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och säkerställa att undersköterskors löner och villkor inte hålls tillbaka.

Bild för -

Vi går till val på att stoppa vinstjakten

Allt fler kommer att behöva äldreomsorg och fler anställda behöver rekryteras. Då måste vi säkerställa att medborgarnas skattepengar går till det som de är avsedda för: fler undersköterskor med bättre villkor – inte till obegränsade vinster.

Under en lång tid fanns en naiv syn på att privatiseringar och marknadslösningar skulle leda till att löner och villkor förbättrades. Nu kan vi konstatera att de vinstdrivande företagen håller nere personalens löner och villkor vilket i förlängning också drabbar de äldre.

Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade nej till vårt förslag om att begränsa vinsterna i äldreomsorgen. Men vi ger oss inte. Nu tar vi frågan till väljarna. Valet blir en folkomröstning om välfärden. Vi vill stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och säkerställa att undersköterskornas löner och villkor inte hålls tillbaka.

Förslagen i korthet

1. Stoppa vinstjakten i äldreomsorgen

  • Medborgarnas skattepengar ska gå till det som de är avsedda för: mer personal med bättre löner och villkor. Vi vill därför kraftigt begränsa vinsterna, vinstincitamenten och dess konsekvenser för personal och brukare i äldreomsorgen.

2. Nya krav för att få tillstånd att bedriva äldreomsorg: kollektivavtalsenliga villkor, heltider och tillsvidareanställningar

  • Vi vill minska skillnaderna mellan offentlig och privat äldreomsorg vad gäller löner, villkor, heltider och tillsvidareanställningar. De aktörer som inte erbjuder kollektivavtalsenliga villkor, heltider och tillsvidareanställningar har inget i äldreomsorgen att göra. Därför ska de inte heller ges tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva äldreomsorg.

3. Inför offentlighetsprincipen i äldreomsorgen

  • Medborgarna finansierar äldreomsorgen och har rätt att veta vad deras skattepengar används till. Vi vill därför införa offentlighetsprincipen även i privat driven äldreomsorg.

4. Kommunalt veto mot överetableringar i hemtjänsten

  • Trygghet och valfrihet för de äldre, samverkan med vården samt långsiktighet ska prägla hemtjänsten. I vissa kommuner som använder Lagen om valfrihetssystem (LOV) har för många aktörer inneburit att kommunerna inte klarat av att säkerställa att alla kan leverera en omsorg av tillräcklig kvalitet.
  • Överetableringar innebär också en risk för plötsliga nedläggningar och att kontinuiteten för de äldre rubbas. Den stora mängden utförare har också inneburit att samverkan mellan hemtjänst och sjukvård försvårats. För att säkerställa valfriheten och samtidigt värna tryggheten för de äldre vill vi därför införa ett kommunalt veto mot överetableringar i hemtjänsten. 
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.