Trendbrott i nyanländas etablering - Socialdemokraterna

Trendbrott i nyanländas etablering

Vi ser ett trendbrott i nyanländas etablering. Vi ser att fler kommer snabbare i jobb och etablerar sig fortare på arbetsmarknaden. Det är helt i linje med vår idé om det starka samhället, där en av grundprinciperna är: alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är.

Bild för -

Ett starkt samhälle förutsätter krav och möjligheter

– Regeringen har genomfört nödvändiga reformer för att korta tiden till arbete. Det handlar om strukturellt genomgripande reformer såsom den bosättningslag som är ett verktyg för att styra mottagandet av nyanlända, och ett nytt regelverk för etableringen av nyanlända som innebär tydligare krav på individen. Det handlar också om åtgärder som innebär bättre etableringsinsatser och stärkta vägar till jobb. Våra reformer har lagt grund för att etablering och integration ska lyckas, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Statistiken visar att

  • andelen nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan under första kvartalet 2018, har stigit till 42 procent, jämfört med 31 procent samma period 2017. Framförallt är det övergången till arbete som ökar
  • det tidigare tagit har upp till tio år innan hälften av de nyanlända som bosatt sig i en kommun ett visst år har etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu går det mycket snabbare och nästan hälften (48,5 procent) av dem som togs emot 2011 var etablerade på arbetsmarknaden efter fem år
  • tiden det tar för nyanlända att få en första kontakt med den svenska arbetsmarknaden minskar även, både bland kvinnor och män.

Läs mer på regeringen.se

Skriv upp dig så håller vi dig uppdaterad om vår politik för snabbare integration!

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.