Två miljarder till landsbygden - Socialdemokraterna

Två miljarder till Sveriges landsbygdskommuner

I vårt starka samhälle ska hela Sverige leva. Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det handlar om att trygga välfärden också på landsbygden.

Bild för -

Goda statsfinanser möjliggör satsningar – på hela landet

Svensk ekonomi har vänts från stora underskott till överskott. Nu står Sverige inför ett vägval om hur den ekonomiska styrkan ska användas. Idag presenterar vi ett nytt förslag för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, med en välfärd man kan lita på också på landsbygden.

Vi vill tillföra 2 miljarder kronor årligen till de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det är kommuner som ofta har lägre andel av invånarna i arbetsför ålder och tydligt högre kostnader för sina uppgifter bara på grund av avstånd och gleshet.

Resurserna ska ges årligen utöver tidigare beslutade anslag och utöver det kommunala utjämningssystemet. Resurserna kommer inte att öronmärkas – det är lokalt man vet behoven bäst. Mycket kan man göra lokalt, men avstånd och gleshet i befolkningen är närmast omöjligt att rå på. Vi står för att människor ska kunna bo och leva i hela landet.

Vårt förslag i korthet:

  • 2 miljarder kronor per år till landets mindre landsbygdskommuner.
  • Förslaget berör 179 landsbygdskommuner som alla har mindre än 30 000 invånare.
  • 1 miljard kronor fördelas jämnt oavsett invånarantal, resterande del fördelas per invånare.
  • Hur resurstillskottet ska används ska beslutas lokalt i kommunen.
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.