Vi ska stoppa vinstjakten i välfärden - Socialdemokraterna

Vi ska stoppa vinstjakten i välfärden

Regeringen lägger nu fram ett förslag om vinstbegränsning i svensk välfärd. Här kan du läsa mer om förslaget och ta ställning mot vinstjakten. För oss socialdemokrater är det enkelt: skattepengarna ska gå till att göra välfärden bättre och Sverige tryggare – inte till vinstjakt.

Bild för -

Varför vill S begränsa vinsterna i välfärden?

Av flera skäl, bland annat följande:

  1. Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och brukare – inte för att berika ägarna.
  2. En majoritet av Sveriges befolkning vill stoppa vinstjakten i välfärden.
  3. Vinstjakten kan försämra välfärdens kvalitet. Felaktiga drivkrafter kan leda till konkurser när lönsamheten försämras eller allt för mycket pengar lämnat verksamheten, glädjebetyg för att locka till sig elever, lägre lärartäthet och lägre löner. Det leder också till lägre bemanning i äldreomsorgen, och till otryggare anställningar för personalen.
  4. Vinstjakten lockar extremt oseriösa och ibland kriminella aktörer till välfärden, för att tjäna helt andra syften än att skapa god verksamhet för brukare. Därför ska vinstjakt inte vara drivkraften i välfärden och oseriösa och kriminella aktörer avvisas.

---- Artikeln fortsätter under formuläret ---- 

Ta ställning mot vinstjakten!

Håller du med om att våra skattepengar ska gå till elever och brukare istället för vinstjakt? Skriv upp dig här så berättar vi mer!

Hur ser det ut i resten av världen?

Faktum är att Sverige är unikt bland jämförbara länder i att tillåta vinstutdelning för privata ägare till skolor som bekostas av skattepengar.

Kommer förslaget gå igenom riksdagen?

Vinstjakten är ett problem som regeringen nu har en konkret lösning på. Om de borgerliga partierna och SD väljer att rösta ner förslaget är det upp till dem att förklara för svenska folket varför det är så viktigt för dem att ha kvar vinstjakten i svensk skola och omsorg.

Hur ser förslaget ut?

I propositionen (lagförslaget som regeringen överlämnar till riksdagen att rösta om) föreslås ett särskilt tillstånd att ta emot offentliga medel. Tillståndet inbegriper i huvudsak följande:

  • En vinstbegränsning som innebär att tillåtet rörelseresultatet högst får uppgå till statslåneräntan plus sju procentenheter av det operativa kapitalet. Resultat därutöver ska återföras till verksamheten. Förslaget omfattar verksamhet som bedrivs enligt skollagen, socialtjänstlagen samt LSS.
  • Privata medel ska separeras från offentliga genom krav på att verksamheterna bedrivs i olika juridiska personer. Syftet är att kunna följa de offentliga medlens användning och att dessa inte används till att finansiera privat finansierade tjänster. Ex. när detta kan vara aktuellt är när företag som bedriver hemtjänstverksamhet även erbjuder RUT-tjänster.
  • Förbud mot värdeöverföringar som exempelvis icke-marknadsmässiga löner eller hyror.
  • Möjlighet finns att föra över outnyttjat vinstutrymme maximalt tre år framåt i tiden.
  • Sanktioner kan riktas mot juridiska personer som bryter mot reglerna och tillståndet kan återkallas.

Varför just denna nivå för tillåten vinst?

Förslaget har tagit sikte på att skattemedel i större utsträckning ska stanna i välfärden, men tillåter ett rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet som motsvarar den marknadsmässiga kapitalkostnaden i tjänstesektorn över tid. Den tillåter en rimlig ersättning utan möjlighet att göra övervinster.

Övrigt

Regeringen har också meddelat att justeringar i förslaget kommer att ske som innebär att idéburna aktörer inte ska omfattas av samma krav som övriga aktörer, samt att ett visst positivt rörelseresultat ska vara tillåtet oavsett storleken på det operativa kapitalet.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.