Vi stärker det svenska försvaret - Socialdemokraterna

Vi stärker det svenska försvaret

Vi socialdemokrater ska bygga ett starkare samhälle och tryggare Sverige. Ett mer oroligt världsläge kräver också ett starkare försvar. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har trenden med sjunkande försvarsanslag brutits och substantiella medel har tillförts försvarsekonomin. Inför den nya mandatperioden föreslår vi att försvaret stärks med 60 miljarder och antalet värnpliktiga ökar.

Besök av Estlands försvarsminister Margus Tsahkna

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med att steg för steg stärka vår militära förmågan. Vi kommer under den kommande mandatperioden att skjuta till ekonomiska medel så att försvarsanslagen vid periodens slut är över 60 miljarder kronor. Det är ett tillskott med sju miljarder kronor utöver redan beslutade tillskott. 

Vi prioriterar fler värnpliktiga

För att säkerställa Försvarsmaktens tillgång till utbildad personal kommer vi socialdemokrater att prioritera att fler värnpliktiga ska genomgå grundutbildning. En prognos baserat det underlag som finns idag är att 2020 utbildas 5000 nya värnpliktiga, 2021 utbildas 6000 och från 2022 utbildas 8000 värnpliktiga årligen.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta bedriva en försvars- och säkerhetspolitik som bygger på militär alliansfrihet, en ökad militär förmåga och fördjupade militära samarbeten.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.