Vi satsar på fler lärarassistenter - Socialdemokraterna

Vi satsar på fler lärarassistenter

Vårt vallöfte om fler lärarassistenter infrias nu när den S-ledda regeringen tillför 475 miljoner kronor till skolor att anställa lärarassistenter som kan avlasta lärare. Med fler lärarassistenter så får barnen en bättre utbildning och mer stöd i undervisningen.

Bild för -

Behovet av lärare är stort. Statens skolverks prognos från 2017 visar att det kan väntas saknas ca 80 000 lärare 2030. Samtidigt utför lärare ett stort antal arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av annan personal. Genom att avlasta lärarna sådana arbetsuppgifter kan lärarna lägga mer tid på undervisningen och därmed förbättras utbildningens kvalité. Mer personal i skolan gör att barnen kan få mer hjälp och stöd i undervisningen. 

I januariavtalet står det också att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkes­grupper ska kunna avlasta lärarna.

Hur många lärarassistenter satsningen räcker till beror på hur detaljerna i satsningen utformas. Det är inte fastslaget ännu. 

Sedan tidigare finns flera andra statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och andra personalförstärkningar som kan avlasta lärarna. Det gäller t.ex. lågstadiesatsningen och statsbidraget för en mer likvärdig skola. Även de s.k. välfärdsmiljarderna, de generella statsbidragen till kom­muner och landsting, som höjdes med tio miljarder från och med 2017, kan användas för personalförstärkningar.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.