Vi stärker rätten till assistans - Socialdemokraterna

Vi stärker rätten till assistans

Den S-ledda regeringen vill stärka assistansersättningen med 150 miljoner kronor i vårbudgeten. Förstärkning avser stöd för andning och sondmatning.

Lena Hallengren Foto: Björn Nordqvist

- Förstärkning av assistansersättningen är en angelägen fråga. Vi behöver möta situationen för de som behöver assistans för hjälp med andning och sondmatning. Det här är en del i att stärka rätten till assistans, säger socialminister Lena Hallengren.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. I LSS-lagen framgår vilka grundläggande behov den enskilde kan få hjälp med men det saknas idag bestämmelser om hjälp vid andning och sondmatning.

I vårändringsbudgeten för 2019 stärker regeringen anslaget för assistansersättning med 150 miljoner kronor. 

Förstärkning av anslaget avser ökade kostnader som kan uppkomma med anledning av promemorian om andning och sondmatning som remitterades tidigare i år. I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen som behandlar frågan under våren. Lagändringarna bedöms träda i kraft den 1 juli 2019.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.