Vi vill ha ett europeiskt cybersäkerhetscenter - Socialdemokraterna

Vi vill ha ett europeiskt cybersäkerhetscenter

Socialdemokraterna vill inrätta ett cybersäkerhetscenter på EU-nivå och använda artificiell intelligens för att motverka desinformation. Det föreslår partiet i det kommande valmanifestet inför Europaparlamentsvalet.

Bild för -

Europa blir allt mer digitalt för varje dag som går - över 80 procent av EU:s invånare har internetanslutning och allt fler delar av samhället digitaliseras. Samtidigt växer hotet från cyberangrepp och desinformation vilket riskerar att urholka förtroendet för demokratiska institutioner genom att försvåra för medborgare att fatta välgrundade beslut. Därtill beräknas cyberattacker kosta den globala ekonomin 400 miljarder euro varje år.

-          Cyberhoten är en av vår tids stora utmaningar, och där måste vi alltid ligga steget före. I Sverige har vi antagit en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet och arbetet med att upprätta ett nationellt center för cybersäkerhet pågår, säger inrikesminister Mikael Damberg (S). 

Idag arbetar EU på flera sätt med cybersäkerhet, men för ökad effektivisering och koordinering menar Socialdemokraterna att dessa förmågor bör samlas i en sammanhållen organisation. Det samlade cybersäkerhetscentret skulle bidra till att EU blir bättre på att bistå vid IT-attacker, göra samlade hot- och riskbedömningar, hjälpa industrin och allmänheten i hur man ska skydda sig.

-          Det räcker inte, och vi måste höja ambitionen också på EU-nivå. Alla medlemsstater i EU måste ta sitt ansvar, och för att underlätta detta vill vi inrätta ett europeiskt cybersäkerhetscenter, säger Heléne Fritzon, socialdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet.

Därtill vill S att ny teknik och artificiell intelligens (AI) används mer i arbetet med att identifiera desinformation och motverka cyberangrepp. Till exempel kan AI utvecklas för att användas till att identifiera botkonton, hitta manipulerade bilder och videor samt flagga olika former av problematiskt innehåll.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.