Aktuellt - Socialdemokraterna

SD:s högerpolitik hotar den svenska modellen

Vi socialdemokrater vill inget hellre än att fokusera på vår egen politik, som i korthet sammanfattas så här: vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. För vi vet att det är så vi skapar ett tryggare Sverige. Men det är också vår skyldighet att göra de politiska förslagen så tydliga som möjligt för väljarna – att visa på var de olika partierna faktiskt står i viktiga frågor. Därför presenterade Magdalena Andersson och Peter Hultqvist idag en granskning av SD:s ekonomiska politik.

SD är ett högerparti   Sverigedemokraterna beskriver sig själva som ett mittenparti i svensk politik. Men vår nya granskning visar på flera punkter att SD är ett utpräglat högerparti. Vår granskning visar bland annat att Sverigedemokraterna vill genomföra omfattande nedskärningar och skattesänkningar. Även fördelningspolitiskt har SD:s samlade förslag kraftig slagsida: de som tjänar mest får störst skattesänkningar och drabbas ofta minst av nedskärningarna i välfärden. Sverigedemokraterna vil...

Kampen mot klyftorna ska intensifieras

Vi ska skapa ett starkare, mer jämlikt, samhälle. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gett en kommitté i uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Kommittén, som getts namnet Jämlikhetskommissionen, ska ledas av utredaren Per Molander.

Ta itu med växande klyftor – en av våra viktigste uppgifter De rika har blivit rikare medan de med de lägsta inkomsterna har halkat efter – så ser det ut i Sverige i dag. En sådan utveckling är helt oförenlig med vår idé om det starka samhället.  Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gett kommittén i uppgift att ta fram förslag som långsiktigt minskar klyftorna. Det gäller bland annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i möjligheter till go...

Vårbudget 2018

I vårbudgeten prioriterar regeringen att öka tryggheten och att göra välfärden och integrationen bättre, framför stora skattesänkningar för de rikaste. Budgeten som idag lämnas över till riksdagen är ytterligare ett led i det trygghetsprogram som Socialdemokraterna är mitt uppe i att lansera.

Prioriterar ökad trygghet – Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste, säger finansminister Magdalena Andersson. Ett axplock av våra satsningar 970 miljoner extra till vården  – för mer personal, ökad tillgängli...

Vi höjer barnbidraget!

När? Med hur mycket? Varför? Här hittar du frågor och svar kring höjningen av barnbidraget. Höjningen är en del av den största trygghetssatsningen i modern tid som Socialdemokraterna nu är i full gång med att genomföra.

Hur stor är höjningen? Vi höjer barnbidraget med 200 kr per månad och barn  – f rån 1050 kr till 1250 kr. Höjningen gäller också förlängt barnbidrag.  Det ger på ett år Sveriges barnfamiljer ett tillskott på 2400 kronor per barn.  Vem får barnbidrag och studiebidrag? Alla föräldrar med barn upp till 15 år får barnbidrag, och efter det att man fyllt 16 övergår det till studiebidrag.  Från och med när betalas det höjda barnbidraget ut? Tisdagen den 20 mars 2018 betalas det höjda barnbidraget ut...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.