Aktuellt - Socialdemokraterna

Budget 2018

Statsbudgeten för 2018 innehåller historiskt stora satsningar på ökad trygghet – vi ger Polisen 2 miljarder mer bara under 2018. Därutöver satsar vi också stort på välfärden, skolan och jobben. Sverige ska bli tryggare – genom bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten.

Från underskott till överskott Efter valet 2014 ärvde den socialdemokratiskt ledda regeringen ett underskott på 60 miljarder från de borgerliga. Genom en ansvarfull ekonomisk politik har det underskottet sakta men säkert vänts till ett överskott. Detta överskott ska nu användas till att investera i den svenska modellen. Ända sedan regeringen tillträdde har man varit tydlig med att tryggheten ska öka och att välfärden ska rustas upp samt att jobben ska bli fler.

Lyckobesked till landets pensionärer!

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu mer än vad som tidigare utlovats. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas nu helt bort till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år.

Många av Sveriges pensionärer lever på alltför knappa marginaler. Att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten har därför varit ett viktigt mål för den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan dag ett. Nu när ekonomin går bra ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Hela skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara borta till 2020.

Andersson: större överskott och lägre arbetslöshet 2018

Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del, berättade finansministern när hon presenterade regeringens ekonomiska prognos på Harpsund.

Igår presenterade Magdalena Andersson regeringens nya prognos för den ekonomiska utvecklingen nästa år. Den prognosen är viktig då den lägger grunden för den kommande höstbudgeten. Enligt regeringen kommer svensk ekonomi att fortsätta växa starkt. Finansministern räknar med att arbetslösheten kommer att sjunka till 5,9 % nästa år. Det är den lägsta siffran på många år. Sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20-64 år ligger fortsatt på den högsta nivån sen 1992 Samtidigt väntas tillväxten öka...

Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år

”Ingen ung ska börja yrkeslivet i långtidsarbetslöshet" säger Ylva Johansson

”Jag bedömer att regeringen kommer att uppfylla löftet redan i höst om att införa en 90-dagarsgaranti” säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. ”Ingen ung ska börja yrkeslivet i långtidsarbetslöshet. Alla unga ska erbjudas en insats inom 90-dagar.”   Ungdomsarbetslösheten ligger i dag på 17,3 procent, vilket är den lägsta noteringen på 14 år. Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv, samtidigt som arbetslösheten i landet fortsätter att minska. Sedan regeringsskiftet är över 200 00...

Vallöfte: 20 miljarder mer till välfärden

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson Socialdemokraternas vallöfte inför nästa mandatperiod: minst 20 ytterligare miljarder ska tillföras kommunsektorn för en välfärd av hög kvalitet i hela landet.

Det går bra för svensk ekonomi – de stora underskott som regeringen ärvde av den borgerliga regeringen har vänts till överskott och lägg där till att arbetslösheten sjunker. Men den demografiska utvecklingen visar samtidigt att kraven på välfärden framöver kommer att öka, med en befolkning bestående av fler barn och fler äldre. För att möta utvecklingen presenterade Magdalena Andersson i dag Socialdemokraternas vallöfte: att använda de framväxande överskotten för att stärka välfärden genom fl...

Vårbudgeten 2017

Idag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklusive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.

- Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta leverera, säger finansminister Magdalena Andersson. Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt Svensk tillväxt förväntas bli hög även 201...

Miljardöverskotten ska gå till välfärden

Kongressen har idag beslutat om politiska riktlinjer för välfärd och ekonomisk politik.

– Skattesänkareran är över och det krävs stora investeringar i välfärden kommande år. Kongressen har idag tydligt visat att det är Socialdemokraterna som genom en ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden, sa Magdalena Andersson. Kongressen har beslutat följande: En ekonomisk politik som säkrar en stark välfärd Översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform för att långsiktigt säkra skatteintäkterna. Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och...

Satsning på klimatet i vår

Regeringen satsar 500 miljoner kronor mer nu i vårbudgeten på klimatarbetet. Genom att bli ett fossilfritt välfärdsland skapar vi gröna jobb och en hållbar framtid för kommande generationer. Därför prioriterar regeringen omställningen av Sverige till ett fossilfritt välfärdsland.

– Regeringen har tidigare föreslagit stora tillskott till Klimatklivet. Nu tar vi ytterligare steg och tillför 500 miljoner kronor för år 2017, för att öka takten i klimatomställningen. Det här är mycket viktigt för vår tids ödesfråga. Vi bär alla ett ansvar för att värna om miljön och klimatet, säger finansminister Magdalena Anderson. Satsningen kommer ingå i Klimatklivet, ett statligt program som medfinansierar lokala och regionala projekt för att minska utsläppen. Projekten handlar oftast ...

Korttidsarbete för konkurrenskraft och trygghet i svåra tider

Socialdemokraternas partistyrelse föreslår att kongressen beslutar att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter gör det svenska systemet för korttidsarbete mer konkurrenskraftigt.

Syftet med förslaget är att stärka svensk industri och värna svenska jobb, i både hög- och lågkonjunktur. Om Sverige hade haft ett sådant system på plats under finanskrisen 2008/2009 skulle tiotusentals svenska konkurrenskraftiga industrijobb kunnat räddas. Därför vill Socialdemokraterna nu få ett konkurrenskraftigt system för korttidsarbete på plats för att rusta Sverige inför framtiden. Det kommer dessutom att stärka Sverige även i högkonjunktur eftersom det kommer att vara en fördel när...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.