Aktuellt - Socialdemokraterna

EU-toppmöte med fokus på rättvisa jobb

I dag träffas EU-ländernas ledare i Göteborg för att diskutera rättvisa jobb och hur tillväxten ska komma alla till del. Mötet hålls på initiativ av Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Samtliga EU-länder deltar, med undantag för Tyskland, Finland och Cypern.

EU har under lång tid fokuserat på att ta bort handelshinder och underlätta rörligheten på den inre marknaden,  men utan att alltid ta hänsyn till hur det påverkar den enskilde arbetarens villkor . Nu vill man råda bot på detta och lägga större fokus även på medborgaren.  S återigen pådrivande för mer rättvisa Att den socialdemokratiskt ledda regeringen engagerar sig i frågor om schysta villkor för arbetare är inget nytt. Så sent som i slutet av oktober 2017 var arbetsmarknadsminister Ylva...

Regeringen får igenom lika lön för lika arbete på EU-nivå

Efter att regeringen drivit på hårt i EU i frågan om utstationerad arbetskraft har unionen nu beslutat att ändra reglerna. Principen som nu ska gälla inom EU är lika lön för lika arbete på samma arbetsplats.

I EU finns omkring 2 miljoner utstationerade arbetstagare. Utstationerad är den som arbetar i ett annat land än det egna. Hittills har utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete. Regeringen har nu efter idogt arbete varit med om att driva igenom en förändring i EU. - För utländsk arbetskraft i Sverige betyder det bättre lön och ökad trygghet. För svenska...

Fortsatta gränskontroller för ökad säkerhet

– Vi anser ju att säkerhetsläget är sådant i Europa att vi behöver ha kontroll över våra gränser, inte minst mot bakgrund av det terrorbrott som skedde i Sverige den 7 april så är det särskilt angeläget att vi har kontroll och vetskap över vem som kommer in i Sverige, säger Morgan Johansson.

– I går kväll notifierade vi EU-kommissionen att Sverige avser att besluta om att fortsätta med de gränskontroller vi har i södra Sverige, framför allt mot Öresundsområdet och Danmark. – På en vanlig vecka så vägrar vi nu inresa för ungefär 200 personer. Så det finns ett antal individer som rör sig runt om i Europa som inte har uppehållstillstånd och det är klart att ser situationen ut så måste vi från vårt perspektiv ha de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit, säger justitieminister Morgan...

S fördömer etnisk rensning i Burma

Den globala socialdemokratin fördömer gemensamt det som av FN:s generalsekreterare beskrivs som etnisk rensning av folkgruppen Rohingya i Burma och kräver krafttag för att få ett slut på den oacceptabla situationen.

- Våldet och dödandet måste upphöra genast och den burmesiska regeringen måste i första skedet tillåta humanitär hjälp och sedan ta ansvar för sin befolknings mänskliga rättigheter, säger Socialdemokraternas internationella sekreterare Andrine Winther. Läs Progressive Alliance uttalande på  progressive-alliance.info/ Hjälp barn på flykt! Människor från folkgruppen rohingya flyr i hundratusentals från de övergrepp de utsätts för i Burma. Barnen drabbas värst. Olof Palmes internationella center...

Socialdemokraterna i Sverige erkänner den nyvalda talmannen i det Makedonien

Uttalande från Socialdemokraternas med anledning av händelserna i Makedonien.

Ikväll utsåg den av folket valda parlamentariska majoriteten i Makedonien en ny talman, Talat Xhaferi. Samtidigt stormade en stor grupp maskerade män parlamentet i Makedonien och misshandlade parlamentsledamöter från vårt systerparti SDSM, inklusive partiledare Zoran Zaev. Dagens attack i det makedonska parlamentet är en attack mot den makedonska demokratin.  Vi fördömer denna fruktansvärda våldshandling å det grövsta och uppmanar världssamfundet att agera kraftfullt för att se till att...

Videoklipp: Margot Wallström öppnade dag två

Utrikesminister Margot Wallström öppningstalade på den andra dagen av partikongressen. Wallström inledde sitt tal med att beskriva en omvärld i gungning – och ett Sverige som uppvisat stor medmänsklighet med anledning av attentatet i Stockholm i förrgår.

– Syftet med terrorattacker är att slå split och skapa skräck. Stockholm svarade med värme, lugn och medmänsklighet. – Med en sådan huvudstad kan ondskan aldrig besegra Sverige, sa Wallström I en utblick över världen konstaterade Wallström att vår inrikes- och utrikespolitik hänger ihop.  – I en svår tid vilar vår socialdemokratiska utrikespolitik på stadig grund av demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer. – Vi eftersträvar rättvisa, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och...

En ansvarsfull flyktingpolitik ligger fast

I dag har partikongressen beslutat om riktlinjer för partiets migrationspolitik. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson var föredragande från partistyrelsen.

Prioriterade beslut från riktlinjer: Ökat globalt samarbete . Sverige ska vara en pådrivande kraft såväl inom EU som globalt för att värna asylrätten och för att fler länder ska ta ansvar för att människor på flykt ska få en fristad. Det är därför viktigt att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd. Både ökad vidarebosättning och större humanitära insatser är nödvändigt. Vi ska arbeta för mer och bättre samordning globalt.  Grundorsakerna till att människor tvingas fly ska...

Norden är en säker hamn i en osäker värld

Vi lever i en orolig tid. Det sker förändringar över hela världen, både socialt, ekonomiskt och politiskt. Många känner en osäkerhet inför framtiden och den egna tillvaron. Extremister och populister vinner mark och världsordningen som vi har känt är under press. Det gäller internationellt samarbete, handel, demokrati, mänskliga rättigheter och försvarspolitik. Trumps USA, Brexit, fascistiska tendenser i Europa och utvecklingen i både Ryssland och Turkiet visar tydligt att vår värld kan förändras avsevärt under de kommande åren.

De nordiska länderna kan inte passivt titta på när dessa stora förändringar sker i världen. Tvärtom är det viktigt att vi arbetar ännu närmare varandra och tar täten för en världsordning som kännetecknas av social trygghet, jämlikhet, rättvisa och demokratiska rättigheter. När världen förändras snabbt måste vi söka allierade som vill ha samma utveckling som vi. Det är uppenbart att de nordiska länderna rör sig närmare varandra i dessa tider. De nordiska samhällena är kända över hela världen f...

Uttalande om gripna oppositionella i Belarus

Under helgen den 11-12 mars genomförde den politiska oppositionen i Belarus protester mot den s.k. parasitlagen som Lukasjenka genomfört i landet. Lagen innebär att den som är arbetslös betalar en straffskatt, en pålaga som drabbar hårt i ett land där arbetslösheten är hög och många oppositionella är svartlistade från vanliga arbeten. Hittills har cirka 150 oppositionella gripits i samband med protesterna.

Socialdemokraterna och Olof Palmes Internationella center fördömer nu de belarusiska myndigheternas agerande. Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center: – Att på detta sätt trakassera politiskt oppositionella är helt oacceptabelt. Vi fördömer den belarusiska regimens agerande och stöder den belarusiska oppositionen. Protesterna kommer att fortsätta de kommande dagarna, och vi kommer att följa utvecklingen noga. Vårt systerparti BSDP Gramada har minst fem regionalt...

Löfven invald i styrelsen för Progressive Alliance

Den 12-13 mars anordnade Progressive Alliance sitt första konvent i Berlin. Där valdes Stefan Löfven till att sitta i organisationens styrelse. Det som för fyra år sen startades som ett nätverk av progressiva politiska partier ska nu bli en ledande aktör för socialdemokratiska och progressiva partier globalt.

- Jag har just lämnat Berlin och två dagars möten med socialdemokratiska och progressiva ledare från hela världen. Vi är överens om att världen står inför stora utmaningar. Ökande otrygghet, klimatförändringar och växande ekonomiska klyftor. Men allt går att förändra om vi jobbar tillsammans. Progressive Alliance kan vara den starka globala motkraft som behövs för att tackla problemen och vända dem till framtidstro, säger Stefan Löfven.  Konventet hade temat: Shaping our future: For a World o...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.