Aktuellt - Socialdemokraterna

Fortsatta gränskontroller för ökad säkerhet

– Vi anser ju att säkerhetsläget är sådant i Europa att vi behöver ha kontroll över våra gränser, inte minst mot bakgrund av det terrorbrott som skedde i Sverige den 7 april så är det särskilt angeläget att vi har kontroll och vetskap över vem som kommer in i Sverige, säger Morgan Johansson.

– I går kväll notifierade vi EU-kommissionen att Sverige avser att besluta om att fortsätta med de gränskontroller vi har i södra Sverige, framför allt mot Öresundsområdet och Danmark. – På en vanlig vecka så vägrar vi nu inresa för ungefär 200 personer. Så det finns ett antal individer som rör sig runt om i Europa som inte har uppehållstillstånd och det är klart att ser situationen ut så måste vi från vårt perspektiv ha de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit, säger justitieminister Morgan...

Gräns för utkontraktering av skyddsvärd information

På en pressträff under måndagen, redogjorde statsminister Stefan Löfven vad regeringen har vidtagit för åtgärder till följd av händelserna inom Transportstyrelsen. Därtill meddelande han också att regeringen avser att sätta en gräns för utkontraktering av skyddsvärd information.

- Det var i samband med att Maria Ågren delgavs misstanke om brott som jag fick informationen. Regeringen beslutade då omgående att skilja generaldirektören från hennes uppdrag och när den rättsliga processen var avslutad fattade regeringen beslut om att inleda ett avskedsförfarande. Transportsstyrelsen styrelse kommer att förändras. Relevanta delar av styrelsen kommer inom kort att bytas ut, sade statsminister Stefan Löfven.  Vid pressträffen presenterades även regeringens vidtagna och...

Uttalande av statsministern med anledning av händelserna i Stockholm

Vi har idag blivit utsatta för en fruktansvärd attack i hjärtat av vår huvudstad. En lastbil körde klockan 14.53 in på Drottninggatan i Stockholm, och vidare in i Åhléns varuhusbyggnad. Vi vet att fyra personer är döda. Många fler är skadade. Ett helt land är samlat, i sorg, vrede och beslutsamhet. Jag vill först rikta mig direkt till er som idag sörjer någon ni har förlorat, eller oroas över någon som är skadad. Ni ska veta att hela Sverige är med er. Polisen har förstärkt närvaron i hela...

Regeringen återaktiverar värnplikten

I dag meddelade regeringen att värnplikten ska återaktiveras. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i Sveriges närhet har försämrats över tid, och regeringen vill genom att återaktivera värnplikten säkerställa försvarets personalförsörjning.

Regeringen bedömer att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden inte kan tryggas enbart genom den frivilliga rekrytering som skett sedan värnplikten lades vilande 2010. Enligt det nya beslutet ska Försvarsmakten därför planera för att minst 4 000 personer per år ska genomgå grundutbildning med värnplikt under 2018 och 2019. – Ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Regeringen anser at...

Ny bred nationell säkerhetsstrategi

Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna. Säkerhetsfrågorna måste nu ses ur ett bredare perspektiv än tidigare. Detta har präglat arbetet i regeringens säkerhetspolitiska råd. För första gången samlar nu en svensk regering sin syn på Sveriges säkerhet i bred bemärkelse.

Det breda säkerhetsperspektivet är grunden för den nationella säkerhetsstrategi som statsminister Stefan Löfven presenterar idag, när Folk och Försvars rikskonferens inleds i Sälen. Nationell säkerhetsstrategi (pdf) Strategin analyserar åtta primära hot mot vår befolkning och vårt land: Militära hot Informations- och cybersäkerhet Terrorism och våldsbejakande extremism Organiserad brottslighet Hot mot energiförsörjningen Hot mot transporter och infrastruktur Hälsohot Klimatförändringar För...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.