Aktuellt - Socialdemokraterna

Överenskommelse om det fortsatta arbetet med migrationsfrågorna

Vid en pressträff idag presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen genom Ylva Johansson, Heléne Fritzon och Miljöpartiets båda språkrör inriktningen för några frågor på migrationsområdet.

Ordning och reda i migrationspolitiken Regeringen har den här mandatperioden gjort nödvändigt arbete med att förändra och ta ansvar för migrationspolitiken. Beslut har fattats för att kraftigt minska antalet asylsökande, se till att mottagandet fungerar och för en mer jämn fördelning inom EU. Den politiken ligger fast. Det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. Den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla fram till 2019. Justering föreslås På ett område föreslår regeringen en justering...

Utbildningsplikt för nyanlända

Sveriges arbetsmarknad är mycket stark. Men till följd av det stora flyktingmottagandet 2015 ökar nu inskrivningarna vid Arbetsförmedlingen. En del av dem som nu ska in i etableringsuppdraget bedöms sakna tillräcklig utbildning för att kunna få ett jobb, och det är dessa personer som ska omfattas av den nya utbildningsplikten som i korthet innebär: delta i utbildning som för dig närmare arbetsmarknaden, annars kan din ersättning komma att dras in.

- Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. - Utbildning är en grundplåt för att kunna få ett arbete i Sverige. Nu ställer vi krav på individen att utbilda sig och vi anpassar den kommunala vuxenutbildningen för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända med kort utbildning att kunna utbilda sig snabbt, säger...

En ansvarsfull flyktingpolitik ligger fast

I dag har partikongressen beslutat om riktlinjer för partiets migrationspolitik. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson var föredragande från partistyrelsen.

Prioriterade beslut från riktlinjer: Ökat globalt samarbete . Sverige ska vara en pådrivande kraft såväl inom EU som globalt för att värna asylrätten och för att fler länder ska ta ansvar för att människor på flykt ska få en fristad. Det är därför viktigt att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd. Både ökad vidarebosättning och större humanitära insatser är nödvändigt. Vi ska arbeta för mer och bättre samordning globalt.  Grundorsakerna till att människor tvingas fly ska...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.