Aktuellt - Socialdemokraterna

Bättre vård efter förlossning

Idag måste många kvinnor kämpa för att få vård för sina förlossningsskador. Det tycker vi socialdemokrater är helt orimligt. Därför går vi till val på att se till att alla kvinnor ska få god vård efter förlossningen, alldeles oavsett var i landet man bor.

Ett starkt samhälle förutsätter en stark välfärd När det kommer till vår syn på välfärd så är vår devis mycket enkel: när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Därför är det för oss en självklarhet att du som fött barn ska få bästa möjliga eftervård. Att få barn är för många bland det största som händer i livet. Och därför ska givetvis vården vara så trygg som möjligt. Vill satsa 100 miljoner årligen Vi socialdemokrater går till val på att göra eftervården bättre och mer likvärdi...

Långsiktig inriktning för cancervården

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Det är en uppdatering av den nationella cancerstrategin och handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka.

Cancervården ska stärkas Vi går till val på ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska du ska känna dig trygg i att du får bra vård när du behöver den, oavsett vem du är eller var du bor. Cancervården är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Under  perioden 2015-2018 har vi genomfört en cancersatsning med en halv miljard kronor årligen, bland annat för att införa så kallade standardiserade vårdförlopp i cancervården för att göra vården mer jämlik och kor...

Brett och snabbt stöd till unga som mår dåligt

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska inte barn må dåligt en dag för länge utan stöd. För oss socialdemokrater är ungas trygghet och välmående viktigare är skattesänkningar.

Trygghet före skattesänkningar Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. En prioriterad fråga handlar om att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Barn och unga inte ska må dåligt en dag för länge utan att få stöd.  Vi ska rusta samhället för att bättre ta hand om unga som lider av psykisk ohälsa. Unga som mår dåligt ska upptäckas tidigare och snabbare få hjälp, och nya verktyg behöver användas för att hjälpa unga som mår dåligt. Sverige är tryggare o...

Vi vill stärka rätten till en fast läkare – särskilt viktigt för äldre

En person med många vårdkontakter ska inte behöva träffa nya läkare varje gång. Därför vill vi nu stärka rätten till fast läkare i primärvården som kan överblicka och samordna patientens vårdbehov. Det ökar tryggheten för inte minst många av våra äldre som lider av flera besvär och behöver vara i kontakt med olika delar av vården.

Vad innebär förslaget, och vilka kommer att omfattas? Socialdemokraterna vill stärka patientens rätt till en fast läkare, som finns i primärvården men har ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård. Äldre kommer att vara bland dem som är först i kön för att få en fast läkare, då det ofta är bland äldre med många olika vårdkontakter som behoven är som störst. Tycker du också att en bättre sjukvård går före skattesänkningar? Skriv upp dig så berättar vi mer!

Vårbudgeten: 400 miljoner extra till vården

För oss socialdemokrater går bättre vård före fler skattesänkningar. I regeringens vårbudget investerar vi därför ytterligare 400 miljoner under 2018 för bättre tillgänglighet i vården och kortade vårdköer.

Trygg vård i hela landet Tryggheten i Sverige ska öka. Det ska vi socialdemokrater se till genom att lansera det största trygghetsprogrammet i modern tid.  Vården har en central roll i trygghetsprogrammet. I Sverige ska alla få bra och snabb vård, oavsett vem man är och var man bor. Det går före fler skattesänkningar för dem som tjänar allra mest. – Tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser, men nu ser vi till att det fin...

Vi satsar på kortare väntetider i cancervården

Vi vill satsa 500 miljoner kronor per år på cancervården under nästa mandatperiod för att bland annat korta väntetiderna. För oss går investeringar i välfärden och tryggare cancervård före stora skattesänkningar.

Socialdemokraterna vill avsätta 500 miljoner kronor per år 2019–2022 på en ny och utvecklad cancersatsning. Den ska bland annat fokusera på att fortsätta att korta väntetiderna och fortsätta den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentrum. Vi bygger vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och fortsätter höja ambitionsnivån. Tidigare upptäckt av hudcancer Vi behöver upptäcka hudcancer tidigare. Tidig upptäckt är avgörande för effektiv behandling, och det fin...

Fler ambulanshelikoptrar för tryggare vård

För att öka tryggheten i hela landet vill vi investera en halv miljard kronor per år i en förstärkt ambulanssjukvård med fler ambulanser – både på land och i luften. Vi prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

Mer jämlik vård över hela landet Idag varierar tillgången till ambulanshelikoptrar mellan olika landsting och regioner. Det innebär att det kan ta lång tid att komma till kvalificerad vård om du befinner dig på fel ställe när du drabbas.  Vårt mål är att den genomsnittliga responstiden vid så kallade prio 1-larm ska vara högst en kvart i hela Sverige. Höjd ambitionsnivå Du ska känna dig trygg med att kunna komma till vården snabbt när du verkligen behöver det. Därför vill vi bygga ut och stär...

Vi satsar på 14 000 fler vårdanställda

De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Därför vill vi anställa fler och göra arbetsmiljön bättre. Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

"Mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid" Stefan Löfven presenterade en stor sjukvårdssatsning på  DN-debatt igår . Det är startskottet för det stora trygghetsprogram som vi socialdemokrater kommer att presentera fram till valet.  - Vi socialdemokrater är fast beslutna att ta itu med bristerna i sjukvården. Redan i årets budget gör regeringen historiskt stora satsningar på 5,5 miljarder kronor för att stärka vården. Men vi vet att mer måste göras. Därför börjar vi socialdemokrater i...

Det blir en statlig granskning av NKS

Moderaterna har inte tagit sitt fulla ansvar för turerna kring det nya sjukhuset i Stockholm. Idag meddelade sjukvårdsminister Annika Strandhäll och finansminister Magdalena Andersson att regeringen tillsätter en statlig granskning för att utreda vad som har gått fel.

Ett av världens dyraste sjukhus Notan för vad som kommit att bli ett av världens dyraste sjukhus landar rakt i knät på skattebetalarna. För att säkerställa att någonting liknande aldrig ska hända igen kommer regeringen nu att tillsätta en utredning.  – När regeringen gör stora investeringar i hälso- och sjukvården följer ett ansvar att säkerställa att pengarna ska gå dit de ska, nämligen till att patienter får en behovsanpassad, god och säker vård. Under ett år har vi krävt en kriskommission....

Magdalena Andersson efterlyser granskning av Nya Karolinska

Moderaterna har inte tagit sitt fulla ansvar för turerna kring det nya sjukhuset i Stockholm. Nu vill finansminister Magdalena Andersson se över möjligheten att granska det hela från statligt håll.

Världens dyraste sjukhus Notan för vad som kommit att bli världens dyraste sjukhus landar rakt i knät på skattebetalarna. För att se till att det som hänt kring NKS inte ska hända igen vill därför finansminister Magdalena Andersson se över möjligheten att granska det från statligt håll. Flera skäl till att granska Det handlar i sak om såväl misstänkt jäv som att upphandlingen brustit på flera punkter, däribland hanteringen av fakturor.  – Jag har under längre tid krävt att Moderaterna bör gör...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.