Aktuellt - Socialdemokraterna

Avgiftsfritt influensavaccin för alla över 65 år

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle – där du kan åldras i trygghet. Därför går vi socialdemokrater till val på att göra det kostnadsfritt för alla äldre att vaccinera sig mot influensa.

Förslaget i korthet Socialdemokraterna går till val på att satsa en kvarts miljard kronor för att äldre och andra riskgrupper under nästa mandatperiod ska omfattas av kostnadsfri vaccination av influensa. Trygghet före skattesänkningar Vi socialdemokrater går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. Där ingår såväl satsningar på bättre pensioner som en extra veckas ledighet för föräldrar att ta ut vid behov. Men även sjukvården är högt prioriterad för Socialdemokraterna. Därf...

Socialdemokraterna presenterar sjuksköterskelyft

Valet 2018 är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst på bättre pensioner, extra ledighet för föräldrar, och inte minst: bättre sjukvård. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss före stora skattesänkningar. För att korta vårdköer och utveckla vården behövs satsningar på vårdens viktigaste resurs – personalen. Socialdemokraterna presenterar nu ett sjuksköterskelyft.

Bättre sjukvård före skattesänkningar Idag är det brist på såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor. För att möta detta har den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2015 byggt ut antalet utbildningsplatser. Fler utbildar sig idag till sjuksköterskor men vi är inte nöjda. Med fler anställda som har bättre villkor kommer svensk sjukvård att fortsätta utvecklas. – Vi vill ha ett sjuksköterskelyft för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Vården behöv...

3 miljarder för vård i tid och kortare köer

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det starka samhället och för att vi ska känna oss trygga. Vi måste kunna lita på att vården finns där när vi behöver den. Därför går vi till val på att satsa ytterligare 3 miljarder kronor på att korta vårdköerna.

Vård i världsklass – men för långa köer  Svensk sjukvård håller väldigt god medicinsk kvalitet, rentav världsklass. Men det räcker inte. Var tredje patient får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller behandling, och var fjärde får vänta för länge på besök i specialistvården. Detta är oacceptabelt och är inte värdigt en stark välfärdsstat som vår. Därför skjuter socialdemokraterna till ytterligare 3 miljarder kronor för vård i tid. Förslaget i korthet Ytterligare 3 miljarder...

Ersätt stafettläkare med fasta läkare

Socialdemokraterna går till val på att bryta sjukvårdens beroende av hyrpersonal. I vårt starka samhälle bygger en trygg vård på att personalen har tillräckligt många kollegor, med rätt kompetens, och att de hinner och orkar göra ett bra jobb.

Ökad kontinuitet för en tryggare vård Systemet med stafettläkare drar stora resurser från den ordinarie personalen och gör att patienter träffar onödigt många olika läkare vilket riskerar patientsäkerheten. –  Personalen är helt avgörande för att patienterna ska få en trygg och bra vård. Vi ska bryta det stora beroendet av bemanningspersonal och hyrläkare. Det är dåligt för patienterna, som får berätta sin sjukdomshistoria för ständigt nya vikarier. Det är dåligt för personalen, som hela tide...

Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården

Socialdemokraterna går till val på att skapa ordning och reda i vården genom att stoppa privatiseringar och gräddfiler där en del kan köpa sig före i vården. I vårt starka samhälle ska du känna dig trygg med att vården finns där för alla när den behövs.

Valet blir en folkomröstning om välfärden Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum i vården. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och förbättrade villkor för personalen. Efter flera decennier ser vi att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna allt mer tid åt administratio...

Vi investerar för en köfri vård

Vårdköerna är för långa. Därför presenterar Socialdemokraterna nu förslag som både kapar vårdköer här och nu och som lägger grunden för en köfri vård på sikt. I vårt starka samhälle ska du inte behöva vänta en dag för länge på att få den vård du behöver, och det gäller oavsett vem du är och var du bor.

Socialdemokraterna vill Fortsätta höja statsbidrag för att kunna anställa fler, förbättra arbetsmiljön och ge bättre förutsättningar till personalen. Det handlar om både generella statsbidrag med 20 miljarder mer under nästa mandatperiod, men också riktade satsningar på personalen och deras villkor. Målet är minst 14 000 fler anställda i vården nästa mandatperiod. Öronmärka 400 miljoner kronor per år fram till 2022 för studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir special...

Miljardsatsning för en nära och öppen vård

Alla ska ha en nära och tillgänglig vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför presenterar Socialdemokraterna två förslag för att fortsätta arbetet med att bygga en vård närmare medborgarna. I rena pengar handlar det om satsningar på 2,3 miljarder kronor. Det handlar till exempel om att investera i mer personal, längre öppettider på vårdcentralerna och närakuter samt starta mobila vårdteam.

Ett starkt samhälle med en trygg vård Denna mandatperiod har socialdemokraterna investerat över 13 miljarder i hälso- och sjukvården. En välfungerande nära vård är en viktig del i att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. ---- Läs mer om satsningarna under formuläret! ---- Tycker du också att bättre sjukvård går före fler stora skattesänkningar? Skriv upp dig så berättar vi mer!

Bättre vård efter förlossning

Idag måste många kvinnor kämpa för att få vård för sina förlossningsskador. Det tycker vi socialdemokrater är helt orimligt. Därför går vi till val på att se till att alla kvinnor ska få god vård efter förlossningen, alldeles oavsett var i landet man bor.

Ett starkt samhälle förutsätter en stark välfärd När det kommer till vår syn på välfärd så är vår devis mycket enkel: när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Därför är det för oss en självklarhet att du som fött barn ska få bästa möjliga eftervård. Att få barn är för många bland det största som händer i livet. Och därför ska givetvis vården vara så trygg som möjligt. Vill satsa 100 miljoner årligen Vi socialdemokrater går till val på att göra eftervården bättre och mer likvärdi...

Långsiktig inriktning för cancervården

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Det är en uppdatering av den nationella cancerstrategin och handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka.

Cancervården ska stärkas Vi går till val på ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska du ska känna dig trygg i att du får bra vård när du behöver den, oavsett vem du är eller var du bor. Cancervården är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Under  perioden 2015-2018 har vi genomfört en cancersatsning med en halv miljard kronor årligen, bland annat för att införa så kallade standardiserade vårdförlopp i cancervården för att göra vården mer jämlik och kor...

Brett och snabbt stöd till unga som mår dåligt

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska inte barn må dåligt en dag för länge utan stöd. För oss socialdemokrater är ungas trygghet och välmående viktigare är skattesänkningar.

Trygghet före skattesänkningar Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. En prioriterad fråga handlar om att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Barn och unga inte ska må dåligt en dag för länge utan att få stöd.  Vi ska rusta samhället för att bättre ta hand om unga som lider av psykisk ohälsa. Unga som mår dåligt ska upptäckas tidigare och snabbare få hjälp, och nya verktyg behöver användas för att hjälpa unga som mår dåligt. Sverige är tryggare o...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.