Aktuellt - Socialdemokraterna

Trendbrott i nyanländas etablering

Vi ser ett trendbrott i nyanländas etablering. Vi ser att fler kommer snabbare i jobb och etablerar sig fortare på arbetsmarknaden. Det är helt i linje med vår idé om det starka samhället, där en av grundprinciperna är: alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är.

Ett starkt samhälle förutsätter krav och möjligheter – Regeringen har genomfört nödvändiga reformer för att korta tiden till arbete. Det handlar om strukturellt genomgripande reformer såsom den bosättningslag som är ett verktyg för att styra mottagandet av nyanlända, och ett nytt regelverk för etableringen av nyanlända som innebär tydligare krav på individen. Det handlar också om åtgärder som innebär bättre etableringsinsatser och stärkta vägar till jobb. Våra reformer har lagt grund för att...

Skärpta regelverk för bidrag till trossamfund

Vi socialdemokrater går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför vill vi skärpa regelverken för bidrag till trossamfund – för att säkerställa att våra gemensamma skattepengar inte går till att finansiera trossamfund som sprider extremistiska budskap.

– Vi vill vara tydliga med att vi vill dra in pengar från de samfund som inte håller sig inom demokratins råmärke, säger Anders Ygeman, gruppledare i riksdagen. Om förslaget Inför skärpta krav på demokratisk värdegrund för religiösa föreningar som erhåller statligt stöd i enlighet med förslagen i utredningen Stöd till trossamfunden . Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och lägg ansvaret för fördelning av stödet till annan myndighet. Skapa en bättre samordning och kontroll av...

En trygg migrationspolitik för en ny tid

Idag ger Socialdemokraterna besked om att vi vill att den nya asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår inriktning är att Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. Mottagandet ska ske i mer ordnad form framöver, och vi ska fortsätta arbetet för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt.

Fler måste vara med och dela på ansvaret För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Sverige har tagit ett historiskt stort ansvar för människor på flykt och vi fortsätter att stå upp för rätten att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här på ett bra sätt – så att vi kan upprätthålla våra höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet. Socialdemokraterna vill därför Att den n...

Alla som lever i Sverige ska kunna svenska

För att kunna få ett jobb i Sverige behöver du kunna svenska. Därför föreslår Socialdemokraterna nu nya reformer för att nyanlända och invandrare ska lära sig svenska. Förslagen innehåller både stöd och krav för individen.

Förslagen som presenterats ligger i linje med den omläggning av integrationspolitiken som har genomförts av den socialdemokratiskt ledda regeringen med skärpta krav och möjligheter för snabbare etablering och integration. Förslagen i korthet Socialdemokraterna vill införa en språkplikt som innebär att det blir obligatoriskt för asylsökande att delta i språkträning. Vid frånvaro från undervisningen ska det gå att dra in den asylsökandes dagersättning. Samma språkplikt ska gälla människor som h...

Stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer

Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige. Idag har Sverige mer liberala regler för arbetskraftsinvandring än något annat jämförbart land.

Lagt om migrationspolitiken De senaste åren har Socialdemokraterna lagt om migrations­politiken och infört en rad åtgärder för att skapa mer ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Vi står upp för schyssta löner och trygga anställningar oavsett bransch, yrke eller vem det är som arbetar.  Utmaningen de kommande åren är att fortsätta pressa arbetslösheten, särskilt bland nyanlända, och då ska inte jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige gå till andra än de som...

Snabbare etablering och fler i arbete

Nu presenterar Socialdemokraterna flera satsningar för att förbättra etableringen och få fler i arbete. I vårbudgeten skjuter vi till 141 miljoner kronor för att snabba på vägarna till arbete.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har 250 000 fler ett jobb att gå till. Två tredjedelar av ökningen har skett bland utrikes födda. I  vårändringsbudgeten  förstärker vi satsningarna för att fler ska komma i arbete. Det är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som Socialdemokraterna nu genomför. –  Vi ser att nyanlända kommer snabbare i arbete och det är positivt, men mer behöver göras. De nya reglerna för etableringen som regeringen infört sedan...

Språkkrav för snabbare integration

– Om man inte talar tillräckligt bra svenska så ska man också ha skyldighet att delta i SFI för att man ska kunna få ett jobb och tjäna pengar och betala skatt, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson till TT.

Fler nyanlända måste jobba Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten minskat tydligt och över 250 000 fler människor har kommit i arbete. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta som någonsin uppmätts i ett EU-land. Men vi socialdemokrater nöjer oss inte så. Fler nyanlända måste in i arbete.  Regeringen har tidigare sett till att få på plats utbildningsplikt för nyanlända. Det innebär att den som är nyanländ och inte har tillräcklig utbildning för att få ett jobb måste in i utbildni...

Förbud mot religiösa friskolor

Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola. Socialdemokraterna vill att skolan ska ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, kön eller religion. Det är en självklar del av vårt trygghetsprogram för Sverige.

Går till val på att förbjuda religiösa friskolor Svensk skola ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts. Att elever med olika erfarenheter lär sig att samarbeta bygger sammanhållning och motverkar splittring. Att skilja elever åt utifrån religion eller kön är inte förenligt med den svenska modellen.  Socialdemokraterna går därför till val på  att förbjuda religiösa friskolor.  –  För oss är det självklart att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan i skolan. Att tro,...

Socialdemokraterna presenterar ny valstrategi

Idag presenterade partisekreterare Lena Rådström Baastad och valledare John Zanchi Socialdemokraternas valstrategi. Bättre välfärd i hela landet, lag och ordning samt snabbare integration är de sakpolitiska prioriteringarna. Att ta tag i samhällsproblem och öka tryggheten skapar framtidstro och sammanhållning och detta präglar också strategin. Se strategin och presentationen längre ner på sidan.

"Sverige är starkare när vi håller ihop" Socialdemokraterna är ett parti som vill samla fler människor och vara relevanta för en stor del av väljarkåren. Detta för att skapa ett bra Sverige för så många som möjligt. - Vi är ett brett parti, vi vänder oss till en majoritet av väljarna. Men man vinner inga val på gamla meriter, vi fokuserar på hur Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Sverige och minska klyftorna, säger Lena Rådström Baastad. Jobben och ekonomin är alltid grundplattan för...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.