Aktuellt - Socialdemokraterna

Åtgärder för mer jämställdhet – 1 år efter Me too

Det är nu ett år sedan kvinnor världen över gick samman och startade den rörelse som kom att kallas Me too. Syftet var att uppmärksamma de strukturella missförhållanden mellan könen som tar sig uttryck genom bland annat kränkningar och trakasserier mot kvinnor. Under förra mandatperioden har vi socialdemokrater genomfört en rad åtgärder för att angripa problemen från roten. Här kan du läsa ett axplock av dem.

Bland annat detta har Socialdemokraterna gjort för att stärka jämställdheten i Sverige _________________________________________________________________________ Infört en samtyckeslagstiftning. Sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt.  Skärpt straff för sexuellt våld. Samhällets signal till den som begår sexualbrott ska vara glasklar.  Utvecklat sexualundervisningen i skolan.  Attitydförändringar krävs hos unga pojkar. Där spelar inte minst skolan en viktig roll....

Socialdemokraterna startar kampanjen #minkroppmittval

Sverigedemokraterna vill vrida klockan tillbaka vad gäller kvinnors rättigheter. De vill både inskränka aborträtten och tillåta anställda i vården att vägra utföra aborter. Med andra ord står 100 år av framgångsrik jämställdhetskamp nu på spel. Tycker du som vi att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland? Ta då ställning för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp!

SD vill vrida klockan tillbaka genom att Inskränka aborträtten från 18 till 12 veckor. Ge anställda i vården möjlighet att vägra utföra aborter. Återinföra sambeskattning, en förändring som skulle göra många kvinnor ekonomiskt beroende av sina män och kraftigt försämra kvinnors möjlighet till arbete och bra pension. Återinföra vårdnadsbidraget, en kvinnofälla inte minst för utrikesfödda. Ta bort pappamånaderna ur föräldraförsäkringen. Detta är varför vi socialdemokrater vägrar ge Sverigedemok...

Ökad rättssäkerhet och trygghet för kvinnor som utsatts för sexualbrott

För att Sverige ska vara ett starkt och tryggt samhälle måste mäns våld mot kvinnor upphöra. Socialdemokraterna vill höja straffet för våldtäkt och vidta nya åtgärder för att fler sexualbrott ska leda till fällande domar.

Därför föreslår Socialdemokraterna: 1. Höjt minimistraff för våldtäkt Minimistraffet för grov våldtäkt har skärpts från fyra till fem år. För våldtäkt av normalgraden är straffsatsen två till sex års fängelse. Vi vill att minimistraffet höjs till tre år. 2. Fler våldtäktsmottagningar och ökad specialistkompetens i landstingen För den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp kan den process som följer på brottet vara mycket påfrestande. Det kan handla om besök på sjukhus för behandling och...

8 mars – kampen för jämställdhet fortsätter

I dag är det den internationella kvinnodagen. För att uppmärksamma detta har Socialdemokraterna tagit fram en badge som du kan fästa på din profilbild på Facebook.

Kampen för jämställdhet fortsätter Sverige är fortfarande inte jämställt. Vi ligger långt fram på flera plan – men kvinnor har fortfarande lägre löner, sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och sämre arbetsmiljö än män. Vi socialdemokrater tycker att kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. All kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden. På så sätt kommer kvinnors sysselsättning öka. Läs mer om...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.