Aktuellt - Socialdemokraterna

Allt fler unga får jobb

Ungdomsarbetslösheten idag den lägsta på hela 10 år. Och 90-dagarsgarantin som var ett vallöfte från S är nu verklighet – garantin som säger att ingen ung ska gå utan jobb, utbildning eller praktik i mer än 90 dagar.

Lovade att knäcka undgomsarbetslöheten Under de borgerliga regeringsåren ökade ungdomsarbetslösheten till den grad av Sverige fick EU-bidrag för att stävja den. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har det var av yttersta prioritet att få fler ungdomar i arbete – resultaten vittnar om att regeringens inslagna väg är den rätta.  Stora satsningar på utbildning och investeringar i samhällsbygget är båda bidragande orsaker till att allt fler unga nu får jobb eller andra insats...

Regeringen får igenom lika lön för lika arbete på EU-nivå

Efter att regeringen drivit på hårt i EU i frågan om utstationerad arbetskraft har unionen nu beslutat att ändra reglerna. Principen som nu ska gälla inom EU är lika lön för lika arbete på samma arbetsplats.

I EU finns omkring 2 miljoner utstationerade arbetstagare. Utstationerad är den som arbetar i ett annat land än det egna. Hittills har utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete. Regeringen har nu efter idogt arbete varit med om att driva igenom en förändring i EU. - För utländsk arbetskraft i Sverige betyder det bättre lön och ökad trygghet. För svenska...

Hela Sverige-satsning: leva, arbeta och driva företag i hela landet

Sverige har under alltför lång tid har haft en centraliseringstrend som inte har varit bra. I ett steg att råda bot på detta satsar regeringen nu 1,2 miljarder kronor under namnet hela Sverige-satsning i budgeten för 2018. Det är satsningar för att förbättra villkoren att leva, arbeta och driva företag runt om i hela Sverige.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar. Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad respektive del innehåller:   Service och goda levnadsvillkor i hela landet  Staten ska vara närvarande i hela landet. Därför satsar regeringen nu pengar på att inrätta statliga servicecenter, och på att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska öppna nya kontor. Kommuner med stora utmaningar får statsbidrag för att utveckla näringsliv och öka tillväxten Gröna jobb i hela landet ...

Andersson: större överskott och lägre arbetslöshet 2018

Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del, berättade finansministern när hon presenterade regeringens ekonomiska prognos på Harpsund.

Igår presenterade Magdalena Andersson regeringens nya prognos för den ekonomiska utvecklingen nästa år. Den prognosen är viktig då den lägger grunden för den kommande höstbudgeten. Enligt regeringen kommer svensk ekonomi att fortsätta växa starkt. Finansministern räknar med att arbetslösheten kommer att sjunka till 5,9 % nästa år. Det är den lägsta siffran på många år. Sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20-64 år ligger fortsatt på den högsta nivån sen 1992 Samtidigt väntas tillväxten öka...

Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år

”Ingen ung ska börja yrkeslivet i långtidsarbetslöshet" säger Ylva Johansson

”Jag bedömer att regeringen kommer att uppfylla löftet redan i höst om att införa en 90-dagarsgaranti” säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. ”Ingen ung ska börja yrkeslivet i långtidsarbetslöshet. Alla unga ska erbjudas en insats inom 90-dagar.”   Ungdomsarbetslösheten ligger i dag på 17,3 procent, vilket är den lägsta noteringen på 14 år. Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv, samtidigt som arbetslösheten i landet fortsätter att minska. Sedan regeringsskiftet är över 200 00...

Vårbudgeten 2017

Idag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklusive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.

- Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta leverera, säger finansminister Magdalena Andersson. Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt Svensk tillväxt förväntas bli hög även 201...

Stärkt jobbfokus på kongressen

Partistyrelsen föreslår en skärpning av jobbpolitiken inför kongressen. Alla som kan jobba ska jobba. Särskilt fokus ska vara på att få ut fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Dessutom föreslås också en skärpning av den enskildes ansvar för att göra sig anställningsbar.

Sedan regeringsskiftet 2014 är det 150 000 fler människor som går till jobbet varje dag. Dessutom är Sverige det land i EU som har högst sysselsättningsgrad och högst andel kvinnor som förvärvsarbetar. Dock är det många utrikes födda kvinnor som av olika skäl inte tagit klivet ut på arbetsmarknaden, och detta vill partistyrelsen ändra på.  – Att ha en egen inkomst är grundläggande för att man ska kunna fatta självständiga beslut om hur man vill leva sitt liv. Det har varit en viktig fråga i...

Korttidsarbete för konkurrenskraft och trygghet i svåra tider

Socialdemokraternas partistyrelse föreslår att kongressen beslutar att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter gör det svenska systemet för korttidsarbete mer konkurrenskraftigt.

Syftet med förslaget är att stärka svensk industri och värna svenska jobb, i både hög- och lågkonjunktur. Om Sverige hade haft ett sådant system på plats under finanskrisen 2008/2009 skulle tiotusentals svenska konkurrenskraftiga industrijobb kunnat räddas. Därför vill Socialdemokraterna nu få ett konkurrenskraftigt system för korttidsarbete på plats för att rusta Sverige inför framtiden. Det kommer dessutom att stärka Sverige även i högkonjunktur eftersom det kommer att vara en fördel när...

Ordning och reda i arbetskraftsinvandringen

I dag skriver Mikael Damberg och Karl-Petter Thorwaldsson en debattartikel där de föreslår arbetarrörelsens nya hållning i frågan om arbetskraftsinvandring: jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand tillsättas med arbetslösa personer som redan bor i Sverige. Beslut i frågan kommer att fattas under kongressen i april.

"I dagens läge likställer lagstiftningen om arbetskraftsinvandring städare med it-ingenjörer. Det är inte rimligt eftersom nödvändig kontroll och uppföljning i sektorer där människor riskerar att utnyttjas försenar och försvårar för helt andra grupper av kvalificerad arbetskraft att komma till Sverige. Arbetskraftsinvandringen ska präglas av ordning och reda och fokusera på yrken och kompetens där det råder brist. Den får aldrig användas för att utnyttja människor." skriver Mikael Damberg och...

Nytt åtgärdspaket för livsmedelsstrategin

Idag presenterar regeringen det andra åtgärdspaketet för livsmedelsstrategin. Paketet innehåller 13 satsningar för drygt 115 miljoner kronor. Det innefattar allt från satsningar på svensk livsmedelsexport till växtskydd, växtförädling och vattenbruk, bland annat fiskeodling.

Vad är målen med livsmedelsstrategin? Livsmedelsstrategin handlar om att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Totalt investerar regeringen en miljard på att öka matproduktionen och stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft. Livsmedelsstrategin omfattar följande tre strategiska områden: Regler och villkor Målet ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.