Aktuellt - Socialdemokraterna

Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa

Socialdemokraterna går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i detta handlar om att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv. För att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet vill vi skärpa kraven på arbetsgivare, inte minst i offentlig sektor.

Socialdemokraterna föreslår: 1. Sanktioner vid dålig psykosocial arbetsmiljö Brister i den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön måste ses som lika allvarliga som när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Vi vill därför att tillsynen skärps när det gäller den psykosociala arbetsmiljön genom fler arbetsmiljöinspektioner. Vi vill också införa sanktionsavgifter för arbets­givare som bryter mot Arbetsmiljöverkets förskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. 2. En jämställd arbetss...

Röj-stöd till privata skogsägare

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle. Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential, inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning.

Nya arbetstillfällen och grön omställning Socialdemokraterna vill underlätta för privata skogsägare att röja skog och därigenom bidra till att skapa nya arbetstillfällen, samt till en snabbare övergång mot ett fossilfritt Sverige. Mer skogsröjning kan skapa arbetstillfällen som kräver kort utbildning, bidra till integration och skapa jobb i glesbygd, samtidigt som det gynnar skogsnäringen i stort. Därför vill vi införa ett Röj-stöd som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt för privata skogsägar...

Storsatsning på besöksnäringen

Arbete är grunden för välstånd och trygghet, och få näringar är så arbetsintensiva som besöksnäringen. Därför presenterar Socialdemokraterna idag en storsatsning på besöksnäringen för fler jobb i hela landet. Så bygger vi ett starkare samhälle.

Fler jobb i hela landet Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden gjort stora satsningar på besöksnäringen och under 2017 skapades 10 600 jobb. Nu vill Socialdemokraterna växla upp satsningen och ta ett samlat grepp om förutsättningarna för fler och växande företag inom besöksnäringen i hela landet. – Besöksnäringens betydelse kan inte överskattas. Den skapar jobb, intäkter till bygden och gör stora delar av Sverige mer attraktiv att leva på, säger partiordförande Stefa...

Ökad export och investeringar för tillväxt, jobb och välfärd

Ökad export är avgörande för vår tillväxt och välfärd, och en central del i ett starkare samhälle. Därför presenterar Socialdemokraterna idag nya förslag för att fortsätta den exportoffensiv som inletts under mandatperioden.

Satsning för ökad svensk export När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde var exporten inte det draglok för svensk ekonomi den kan och borde vara. Vi presenterade därför en kraftfull exportstrategi på sammanlagt 800 miljoner kronor till och med 2019. Det var en viktig åtgärd för att skapa fler jobb och trygga den svenska välfärden. Samtliga av strategins 22 åtgärder är nu påbörjade eller genomförda. – Exporten är avgörande för vår tillväxt och välfärd. Jag vill att fler företag...

Alla som kan jobba ska jobba

300 000 fler har ett jobb att gå till sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Idag inleder Stefan Löfven sin jobbturné med att presentera fem reformer för att fler ska kunna försörja sig själva och bidra till samhället. Alla som kan jobba ska jobba.

Både rätt och plikt i jobbpolitiken Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen förändrat jobb- och utbildningspolitiken. Det har gett resultat. Andelen personer som arbetar i Sverige är den högsta som någonsin uppmätts bland EU:s 28 medlemsländer. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2002 och tiden det tar för nyanlända att komma i arbete har halverats. – Men för att bygga ett starkare samhälle behöver ännu fler ha ett jobb, försörja sig själva och bidra till...

Trendbrott i nyanländas etablering

Vi ser ett trendbrott i nyanländas etablering. Vi ser att fler kommer snabbare i jobb och etablerar sig fortare på arbetsmarknaden. Det är helt i linje med vår idé om det starka samhället, där en av grundprinciperna är: alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är.

Ett starkt samhälle förutsätter krav och möjligheter – Regeringen har genomfört nödvändiga reformer för att korta tiden till arbete. Det handlar om strukturellt genomgripande reformer såsom den bosättningslag som är ett verktyg för att styra mottagandet av nyanlända, och ett nytt regelverk för etableringen av nyanlända som innebär tydligare krav på individen. Det handlar också om åtgärder som innebär bättre etableringsinsatser och stärkta vägar till jobb. Våra reformer har lagt grund för att...

Nu införs CSN-lån för körkortsutbildning

Nu inför den socialdemokratiskt ledda regeringen möjligheten att ta CSN-lån för körkortsutbildning i syfte att förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden.

Fler ska kunna ta del av de lediga jobben Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att fler ska kunna kunna ta del av de lediga jobben inför vi möjligheten till statligt lån för körkortsutbildning för vissa grupper från och med den 1 september. Lånet kommer att ges genom Centrala studiestödsnämnden (CSN). – Sveriges ekonomi är...

Handlingsplan för trygga jobb

Tryggheten på jobbet ger människor trygghet i vardagen och är grunden för det starka samhället. Därför lanserar vi en kraftfull handlingsplan för mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi lägger nu fram en rad förslag, sorterade under 10 punkter, som vi kommer förverkliga efter att vi vinner valet den 9 september. Du hittar hela listan längre ner!

Ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige Sveriges ekonomi är urstark och ska komma alla till del. Vi vill bygga ett starkare samhälle genom bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslöshet mot brottsligheten. En förutsättning för detta är att vi skapar ordning och reda och schyssta villkor i arbetslivet. Därför går vi till val på en handlingsplan med förslag som ökar tryggheten på svensk arbetsmarknad. Bland förslagen finns avskaffad allmän visstid och stopp för hyvling av...

Stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer

Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige. Idag har Sverige mer liberala regler för arbetskraftsinvandring än något annat jämförbart land.

Lagt om migrationspolitiken De senaste åren har Socialdemokraterna lagt om migrations­politiken och infört en rad åtgärder för att skapa mer ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Vi står upp för schyssta löner och trygga anställningar oavsett bransch, yrke eller vem det är som arbetar.  Utmaningen de kommande åren är att fortsätta pressa arbetslösheten, särskilt bland nyanlända, och då ska inte jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige gå till andra än de som...

Sommarjobb för ungdomar

Känslan av att för första gången tjäna egna pengar är något fler ungdomar ska få uppleva. Därför satsar regeringen 100 miljoner kronor på att kommunerna ska kunna öka antalet sommarjobb. Satsningen ingår i vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Om satsningen Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio och till de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet. Den väntas ge jobb till ungdomar som annars kan ha svårt att få ett sommarjobb på egen hand. Sommarjobben kan till exempel vara inom äldreomsorg eller förskola. Arbetsförmedlingen fördelar pengarna till kommunerna.  Få stenkoll på vår politik! Håller du med om att satsningar på en bättre välfärd går före fler skattesänkningar? Skriv upp dig här så berättar vi...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.