Aktuellt - Socialdemokraterna

Hela Sverige behöver kultur och kreativitet

Man ska kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Det är helt centralt i det starka samhälle vi vill bygga. I alla delar av landet ska det finnas platser där människor kan mötas för att utbyta tankar och idéer och ta del av kultur. Därför går Socialdemokraterna till val på att stärka kulturverksamheterna i hela landet, inte bara i storstäderna.

Socialdemokraterna föreslår:  Fri entré till regionala museer.  Fri entré till statliga museer blev en stor publiksuccé. Nu vill vi utvidga reformen till fler museer i hela landet. Fler mötesplatser som är fredade från kommersiella intressen.  Vi vill fördubbla stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser. Ökade resurser till regionala och lokala kulturverksamheter.  Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi höja anslaget til...

Nytt kulturpolitiskt program

Socialdemokraterna presenterar nu ett nytt kulturpolitiskt program som pekar ut den framtida inriktningen för vår kulturpolitik. Programmet lyfter bland annat fram kulturens egenvärde med yttrandefriheten som grund, samt betydelsen av att hela landet ska kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet.

Kulturen ska vara tillgänglig i hela landet I vårt starka samhälle ska alla människor kunna delta och bidra till demokratin och välfärden. Därför ska alla i hela landet kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet. Kultur hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. På så sätt är kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling. Vi socialdemokrater är övertygade om att kultur som möjliggör möten och låter olika erfarenheter och åsikter komma till uttry...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.