Aktuellt - Socialdemokraterna

Ökad rättssäkerhet och trygghet för kvinnor som utsatts för sexualbrott

För att Sverige ska vara ett starkt och tryggt samhälle måste mäns våld mot kvinnor upphöra. Socialdemokraterna vill höja straffet för våldtäkt och vidta nya åtgärder för att fler sexualbrott ska leda till fällande domar.

Därför föreslår Socialdemokraterna: 1. Höjt minimistraff för våldtäkt Minimistraffet för grov våldtäkt har skärpts från fyra till fem år. För våldtäkt av normalgraden är straffsatsen två till sex års fängelse. Vi vill att minimistraffet höjs till tre år. 2. Fler våldtäktsmottagningar och ökad specialistkompetens i landstingen För den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp kan den process som följer på brottet vara mycket påfrestande. Det kan handla om besök på sjukhus för behandling och...

Vi vill utreda ett förbud mot rasistiska organisationer

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi kommer aldrig att acceptera att hot och hat tar över vårt demokratiska samhälle. Därför vill regeringen utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer.

Tiden är mogen att utreda ett förbud Den socialdemokratiskt ledda regeringen anser att tiden är mogen att utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer. Ett förbud mot organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper har stöd i regeringsformen och skulle inte kräva grundlagsändring. Utredningen kommer att tillsättas efter valet och vi kommer att föra samtal med de borgerliga partierna om utredningsdirektiven. Vad har vi gjort...

Så för vi kampen mot gängkriminaliteten

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi går därför till val på nio skarpa förslag för att bekämpa gängkriminaliteten.

Narkotikaförsäljning, skjutningar, hot och våld måste bort från våra gator och torg. Samtidigt ska vi vara hårda mot brottens orsaker och tidigt sätta in insatser för unga som riskerar att dras in i gängen. För den som vill bryta en kriminell livsstil ska samhället finnas där med stöd och rätt förutsättningar. Vi går till val på att bekämpa brotten och dess orsaker Ge mer resurser och bättre verktyg för rättsväsendet och Polisen Förstärka hela rättskedjan när Polisen växlar upp genom 800...

Nya åtgärder för bättre kontroll vid Sveriges gränser

Vi ska ha ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige, med bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Vi vill nu skärpa kontrollen vid våra gränspassager genom att ge polisen möjlighet till ökad kontroll genom att använda modern teknik och nya befogenheter i gränsnära områden. Dessutom vill vi införa obligatorisk insamling av passageraruppgifter för färjor för att få bättre kontroll över vem som reser in via våra stora hamnar.

Ska hindra stöldligor Förslaget handlar om en möjlighet för Polisen att göra systematiska kontroller av personer och fordon för att mer effektivt hindra gränsöverskridande brottslighet som till exempel stöldligor. Med hjälp av kameror med teknik för att läsa av fordonstyper och nummerplåtar kan polisen rikta kontroller mer effektivt. Detta ska kombineras med utökade befogenheter att göra kontroller i gränsnära områden. Polisen vill också att det införs ett lagkrav på att passagerarinformation...

Mer pengar till Tullen för att stoppa införsel av knark och vapen

Vi behöver ha kontroll över vad som förs in och ut över våra gränser. Därför stärker regeringen Tullen med ytterligare 52 miljoner kronor i år. Det möjliggör investeringar i teknisk utrustning som till exempel kameror till gränsövergångar och annan spaningsutrustning. Förslaget är en del av Socialdemokraternas trygghetsprogram och ingår i regeringens vårändringsbudget som presenteras 16 april.

Trygghet framför sänkta skatter –  Regeringen prioriterar trygghet. I höstbudgeten fick Tullverket ett permanent tillskott som innebär mer personal vid gränsen. När brottsligheten blir mer avancerad ställer det högre krav på teknisk bevisning. Därför kompletterar vi årets anslag med investeringar i teknisk utrustning. För oss går det före sänkta skatter, säger finansminister Magdalena Andersson. Investeringarna ska stärka Tullverkets insatser. Modern teknik gör det möjligt för Tullverket att...

Fortsatt satsning på polisen

Socialdemokraterna fortsätter satsningen på Polismyndigheten och avsätter 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att ytterligare stärka polisverksamheten. Satsningen är en del av vårt trygghetsprogram för Sverige – det största i modern tid.

I budgetpropositionen för 2018 inleddes en historisk satsning på Polismyndigheten i syfte att det ska bli 10 000 fler anställda  till 2024 .  Den socialdemokratiskt ledda regeringen fortsätter att prioritera polisen. I vårändringsbudgeten föreslås nu att polisen får ytterligare 200 miljoner kronor mer i år, utöver resurserna som presenterades i höstbudgeten. 200 miljoner för en bättre utrustad poliskår Nu förstärker vi resurserna till Polismyndigheten i syfte att öka förmågan att ingripa mot...

Nationellt program för avhopparverksamhet

Socialdemokraterna har inlett en lansering av det största trygghetsprogrammet i modern tid. En del i detta är att den organiserade brottsligheten ska knäckas. För att lyckas med det behövs bra alternativ för den som vill göra upp med sitt kriminella liv. Därför vill Socialdemokraterna skapa ett nationellt program för avhoppare.

Knäcka den organiserade brottsligheten Kampen mot den grova brottsligheten kräver krafttag. Därför vill Socialdemokraterna att avhopparverksamheten organiseras på nationell nivå. Det skulle underlätta för kommuner att omplacera avhoppade kriminella och säkerställa att framgångsrika exempel sprids.  – Vill du lämna, då kommer samhällets resurser finnas där. Men väljer du att fortsätta så kommer resursern att sättas på att jaga dig och se till att du hamnar bakom lås och bom, säger Anders Ygema...

Åtgärder för att stoppa stöldligorna

Idag presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson regeringens åtgärder för att komma åt de internationella stöldligorna.

Vi ska göra Sverige tryggare Att stöldligor åker runt i vårt land och stjäl saker av vanligt folk är fullständigt oacceptabelt. Det måste stoppas. Och det är därför som regeringen nu går fram med en rad kraftfulla åtgärder i hopp om att få bukt med problemet. Inbrott, stölder och åldringsbrott De internationella ligorna bedöms ligga bakom drygt hälften av bostadsinbrotten i Sverige. De tros även ligga bakom stor del av åldringsbrotten och en majoritet av stölderna av bildelar och båtmotorer. ...

Socialdemokraterna presenterar ny valstrategi

Idag presenterade partisekreterare Lena Rådström Baastad och valledare John Zanchi Socialdemokraternas valstrategi. Bättre välfärd i hela landet, lag och ordning samt snabbare integration är de sakpolitiska prioriteringarna. Att ta tag i samhällsproblem och öka tryggheten skapar framtidstro och sammanhållning och detta präglar också strategin. Se strategin och presentationen längre ner på sidan.

"Sverige är starkare när vi håller ihop" Socialdemokraterna är ett parti som vill samla fler människor och vara relevanta för en stor del av väljarkåren. Detta för att skapa ett bra Sverige för så många som möjligt. - Vi är ett brett parti, vi vänder oss till en majoritet av väljarna. Men man vinner inga val på gamla meriter, vi fokuserar på hur Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Sverige och minska klyftorna, säger Lena Rådström Baastad. Jobben och ekonomin är alltid grundplattan för...

Hårdare tag mot ekonomisk brottslighet

Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade idag ännu fler åtgärder för att komma åt den organiserade brottsligheten. Förslaget handlar bland annat om att försvåra för olika typer av företagsfiffel och att öka kontrollen av utbetalning av skattemedel.

Tryggheten ska öka Sedan vi tillträdde i regering har vi tagit krafttag mot brottsligheten. Vi har bland annat skärpt straffen för vapen- och våldsbrott och gjort en historiskt stor satsningen på polisen. Därutöver har vi också ökat samverkan mellan flera myndigheter för att effektivare bekämpa den organiserade brottsligheten. Sammanfattning av förslaget Samlade utbetalningar i välfärdssystemen Regeringen vill öka kontrollen av utbetalningar av skattemedel. Krav på elektroniska betalningar fö...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.