Aktuellt - Socialdemokraterna

Damberg: säkra grundvattnet i hela Sverige

”Jakten på grundvatten behöver intensifieras” säger näringsminister Mikael Damberg om torkan och vattenbristen.

Året 2016 var det torraste året i Sverige på 40 år. Även i år är torkan svår i delar av landet vilket orsakar vattenbrist. Regeringen ger nu i uppdrag att öka sökandet av grundvatten och satsar mer resurser på att säkra grundvatten. – Jakten på grundvatten behöver intensifieras. Den information om grundvatten som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tar fram åt länsstyrelser och kommuner har blivit viktigare i takt med de historiskt låga grundvattennivåer vi nu upplever. SGU får ett tydliga...

Satsning på klimatet i vår

Regeringen satsar 500 miljoner kronor mer nu i vårbudgeten på klimatarbetet. Genom att bli ett fossilfritt välfärdsland skapar vi gröna jobb och en hållbar framtid för kommande generationer. Därför prioriterar regeringen omställningen av Sverige till ett fossilfritt välfärdsland.

– Regeringen har tidigare föreslagit stora tillskott till Klimatklivet. Nu tar vi ytterligare steg och tillför 500 miljoner kronor för år 2017, för att öka takten i klimatomställningen. Det här är mycket viktigt för vår tids ödesfråga. Vi bär alla ett ansvar för att värna om miljön och klimatet, säger finansminister Magdalena Anderson. Satsningen kommer ingå i Klimatklivet, ett statligt program som medfinansierar lokala och regionala projekt för att minska utsläppen. Projekten handlar oftast ...

Regeringen presenterar förslag till klimatpolitiskt ramverk

Det klimatpolitiska ramverket är ett vallöfte som Socialdemokraterna nu infriar. Det innebär att sju partier förhandlat fram hur Sverige ska arbeta med klimatpolitiken fram till 2045 och är överens om vilka mål som ska gälla. Syftet är att ge människor och företag långsiktiga signaler som tryggar investeringar i det hållbara samhällsbygget.

– Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för våra barn och barnbarn, sade statsminister Stefan Löfven på presskonferensen. Ramverket innehåller klimatmål, en klimatlag som reglerar hur regeringen ska arbeta och ett oberoende klimatpolitiskt råd. Rådet ska granska regeringens politik och se till att alla politikområden strävar mot klimatmålen. – Vi ska fortsätta vara ett land som tar vårt...

Nytt åtgärdspaket för livsmedelsstrategin

Idag presenterar regeringen det andra åtgärdspaketet för livsmedelsstrategin. Paketet innehåller 13 satsningar för drygt 115 miljoner kronor. Det innefattar allt från satsningar på svensk livsmedelsexport till växtskydd, växtförädling och vattenbruk, bland annat fiskeodling.

Vad är målen med livsmedelsstrategin? Livsmedelsstrategin handlar om att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Totalt investerar regeringen en miljard på att öka matproduktionen och stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft. Livsmedelsstrategin omfattar följande tre strategiska områden: Regler och villkor Målet ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.