Aktuellt - Socialdemokraterna

Nya förslag på vägen mot världens första fossilfria välfärdsland

Klimatkrisen är mänsklighetens svåraste utmaning. Vi socialdemokrater vill ta oss an den uppgiften genom att modernisera Sverige. Vi presenterar nu förslag på vägen mot vårt mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Att ha en politik för att hantera klimathotet är en viktig del i detta.

S har höga klimatambitioner Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under denna mandatperiod lagt en lång rad skarpa förslag för att klara omställningen mot ett fossilfritt välfärdsland och nå de klimatmål som riksdagen beslutat om. Budgeten för miljö och klimat har fördubblats jämfört med alliansens sista budget 2014.  Men det är åtgärder som Moderaterna och SD hotar att avbryta. M och SD sätter skattesänkningar före investeringar för jobb och minskade klimatutsläpp. Eftersom M och SD in...

Stöd till lantbrukarna under torkan

Det starka samhället ska alltid finnas där när det behövs som mest. Med anledning av den svåra torkan kommer den socialdemokratiskt ledda regeringen att ge drabbade lantbrukare statligt ekonomiskt stöd för att klara krisen genom ett nationellt stödpaket på drygt 1,2 miljarder kronor.

Miljardpaket till krisdrabbade lantbrukare Sommarens extrema torka har lett till allvarliga konsekvenser för det svenska lantbruket. Med anledning av det har den socialdemokratiskt ledda regeringen, i nära dialog med bransch och näring, genomfört ett antal insatser för att förbättra lantbrukarnas situation. – Torkan har fått stora konsekvenser för lantbrukarna. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Med regeringens nationella krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor ger vi lantbru...

Så bygger vi Sverige starkt med en hållbar infrastruktur

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss är det självklart att investeringar i en hållbar infrastruktur går före sänkta skatter. Sverige ska ha bra vägar och ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet.

Största järnvägssatsningen i modern tid Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid. Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Beslutet innehåller också flera viktiga satsningar på sjöfart och väg. Totalt satsar vi 100 miljarder kronor mer än vad...

Socialdemokraterna vill se över strandskyddet

Dagens strandskyddsregler är inte anpassade till våra landsändars olika behov och det är för svårt att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Socialdemokraterna vill både värna stränderna och landsbygdens utvecklingsmöjligheter. I vårt starka samhälle ska det gå att leva, bygga och uppfylla drömmar i hela landet.

Strandskyddet tillämpas olika Dagens strandskyddsregler upplevs av många som orättvisa och att strandskyddet i praktiken inte tillämpas lika hårt i städerna som på landsbygden. Det behövs ett regelverk som väger in var exploateringen är lägre för att ge bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet i lågt exploaterade områden där det finns god tillgång på stränder. –  I dag är det ofta svårare att få bygglov vid Arjeplogs över 8000 sjöar än vad det är i tätbebyggda områden. Det är...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.