Aktuellt - Socialdemokraterna

Anna Ekström gäst i Nyhetsveckan

Ikväll klockan 21.00 är det åter igen dags för det uppskattade programmet Nyhetsveckan. Veckans avsnitt sänds live klockan 21.00 på Socialdemokraternas Facebook-sida och gästas den här gången av Anna Ekström.

Se programmet på Socialdemokraternas  Facebook-sida !

Inga elever ska hållas tillbaka i skolan

Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vårt mål är att skapa en skola där inte en enda elev lämnas efter – men inte heller hålls tillbaka. Därför satsar vi på skolan och sätter investeringar i våra barns framtid före skattesänkningar för de rikaste. Socialdemokraterna vill möjliggöra fler verksamheter som utmanar högpresterande elever på högstadiet och låta fler elever läsa högskolekurser redan under gymnasietiden.

Socialdemokraterna föreslår:  Språngbrädan – ett nationellt initiativ för att väcka och utveckla elevers kunskapsintressen Vi vill möjliggöra fler verksamheter som väcker och utvecklar högstadieelevers intresse för till exempel språk, matematik, naturvetenskap i och utanför skolan. Det kan handla om att labba, göra riktiga experiment, utmanas i text, lösa matematiska problem och ta del av utställningar.  Dessa verksamheter ska utmana eleverna att nå djupare ämneskunskaper och kan exempelvis...

Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige – därför har Socialdemokraterna påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar. För oss är det långt mycket viktigare än skattesänkningar för de som redan har mest.

Fler lärare går före skattesänkningar Vi vill utbilda och anställa fler lärare och lärarassistenter. Lärare ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Lärarassistenter ska ha kunskap och kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och lärarna. I dag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med när den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Nu presenterar Socialdemokraterna ett...

Framtidens fritids för lärande och rörelse

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Där investeringar i våra barns framtid går före skattesänkningar för de rika. Vi vill se en kunskapsskola som ger alla barn samma chans. Det behövs mer tid för lärande under skoldagen, men också på fritidshem. Läsande, rörelse och lärande ska stimuleras och möjligheterna till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa öka.

Därför föreslår Socialdemokraterna: Ge alla barn en aktiv och meningsfull fritid. Socialdemokraterna vill satsa 250 miljoner kronor för att utveckla fritids så att alla barn ska få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter och kunna göra sin läxa i lugn och ro under fritidshemstid.  Alla kommuner ska ha en fritidsutvecklare. Fritidsutvecklarna ska ha ansvar för att utveckla skolans och fritidshemmens samarbete med kulturskola och föreningsliv. En målsättning ska vara att skapa meningsfulla...

Stärkt stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I det samhällsbygget är skolan en hörnsten. Vi ska ha en skola där alla ungar får tillräckliga kunskaper för att klara sig genom livet, där rätt stöd sätts in i rätt tid och där varje elev får en trygg skolgång och möts av lärare med höga förväntningar – oavsett vilka förutsättningar man föds med.

Socialdemokraterna föreslår: 1. Anpassa undervisningen till vad som är bäst för varje enskild elev Socialdemokraterna vill att alla skolor har en organisation som tillåter flexibla lösningar med större och mindre undervisningsgrupper och att tillgången till särskilda undervisningsgrupper på vissa håll behöver öka. De barn som behöver mindre grupper för att utvecklas, vara trygga och känna sig delaktiga ska självklart kunna få det. Vi ser att inkluderingstanken ibland drivits på ett vis som...

Läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola

Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss socialdemokrater går investeringar i våra barns framtid före privatiseringar och skattesänkningar för de som redan har mest. Därför går vi till val på att införa en läxhjälpsgaranti och en obligatorisk lovskola för de elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan.

Socialdemokraterna föreslår: Läxhjälpsgaranti Ju äldre elever blir desto större ansvar har de för sina studier. Att göra läxor är en självklar del i detta. Alla elever har dock inte en lugn plats att läsa läxor eller en vuxen hemma som kan hjälpa till. Därför vill Socialdemokraterna införa en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan. Obligatorisk lovskola Socialdemokr...

Nu införs CSN-lån för körkortsutbildning

Nu inför den socialdemokratiskt ledda regeringen möjligheten att ta CSN-lån för körkortsutbildning i syfte att förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden.

Fler ska kunna ta del av de lediga jobben Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att fler ska kunna kunna ta del av de lediga jobben inför vi möjligheten till statligt lån för körkortsutbildning för vissa grupper från och med den 1 september. Lånet kommer att ges genom Centrala studiestödsnämnden (CSN). – Sveriges ekonomi är...

Förslag för trygga skoldagar

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill att alla som arbetar i skolan ska ta ansvar för trygghet och ett gott bemötande. Fler lärarassistenter ska avlasta lärarna och kontrollen för vem som får arbeta i gymnasieskolan ska skärpas.

Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Trygghet och studiero är en grundförutsättning för att alla elever ska må bra och för att skolan ska vara en plats för lärande. Det är också en av de viktigaste faktorerna för att öka attraktiviteten att arbeta i skolan. Att arbeta i skolan ska, oavsett om du är lärare, skolreceptionist eller vaktmästare, vara ett av de finaste uppdragen du kan ha. Socialdemokraternas nya förslag Ökad kunskap om skolans...

Vallöften för trygghet och studiero i skolan

Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. Socialdemokraterna bygger nu vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid och presenterar flera förslag för ordning och reda i skolan.

Socialdemokraternas nya förslag Mobilförbud i grundskolan Vi vill vända på den ordning som gäller idag. Förbud mot mobiler i klassrummet blir huvudregel, och att tillåta dem blir undantag. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisning ska skolan tillhandahålla dem. Rektor och lärare ska ha möjligheten att göra undantag från förbudet. Används digitala verktyg i undervi...

Mobilförbud i grundskolan

Det ska råda ordning och reda i svensk skola. Därför presenterar vi nu ett vallöfte: Socialdemokraterna vill införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Förslaget är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som Socialdemokraterna är mitt uppe i att lansera.

Ordning och reda i klassrummen Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus på kunskap råder i skolan.  Socialdemokraterna går nu till val på att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Syftet är att skapa ordning och reda i klassrummen och på så sätt bidra till en bättre kunskapsinlärning. –  Vi socialdemokrater vill ta bort varje hinder för elevens möjligheter att kunna klara skolgången och forma sin framtid. Bland det viktigaste för att uppnå det är att skapa ordning och reda i...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.