Aktuellt - Socialdemokraterna

Mer pengar till barnfamiljer

Regeringen höjer barnbidraget och studiebidraget för elever med 200 kronor till 1250 kronor per månad och barn. Det här är den första höjningen på 10 år och den innebär en fördubbling jämfört med vårt vallöfte om en höjning med 100 kronor.

Socialdemokratisk politik gör skillnad - Det går bra för Sverige nu och framgångarna ska komma alla till del. Att höja barnbidraget är ett smart sätt att förbättra alla barnfamiljers ekonomi, säger finansminister Magdalena Andersson.  År 2006 höjdes beloppet senast, då till 1050 kronor. Under den borgerliga regeringsåren höjdes inte barnbidraget en enda gång. Höjningen på 200 kronor gäller från 1 mars 2018 och gäller också förlängt barnbidrag.  Även studiebidraget höjs På samma sätt höjs...

Stopp för vinstjakt i skola och omsorg

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att gå fram med ett förslag om vinstbegränsning som ska omfatta skola och omsorg. Avsikten med förslaget är att säkerställa att våra skattepengar går till det som de är avsedda för och inte till vinstjakt. Den ideella sektorn undantas i förslaget.

– Det här är viktig fråga som har debatterats i svensk politik i tre decennier. Nu har vi äntligen tagit fram ett konkret förslag och då är det rimligt att riksdagen får behandla det, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Sjukvården omfattas inte av förslaget, men regeringen låter meddela att det snart kommer att tillsättas en utredning som ska titta på hur man får rätsida på vinstjakten även där.  

Stärkt skydd för studerande vid sjukdom

Idag skickar regeringen ett förslag om stärkt skydd för studerande vid sjukdom på remiss. Förslaget är en del i regeringens arbete för ökad trygghet för Sveriges studerande och innebär att fler studenter får ett bättre skydd om de drabbas av ohälsa och är planerat att genomföras till höstterminen 2018.

– När samhället utvecklas måste också våra regelverk göra det. Vi ska ha moderna trygghetssystem som ger ett bra skydd vid sjukdom, och det måste även gälla studerande, säger socialminister Annika Strandhäll. Dagens system bygger på att de studenter som tidigare arbetat måste ta ut studiestöd under hela utbildningen för att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad. Så ser inte verkligheten ut för alla studerande. Det får som konsekvens att den som delvis finansierar sina studier själ...

Utbildningsplikt för nyanlända

Sveriges arbetsmarknad är mycket stark. Men till följd av det stora flyktingmottagandet 2015 ökar nu inskrivningarna vid Arbetsförmedlingen. En del av dem som nu ska in i etableringsuppdraget bedöms sakna tillräcklig utbildning för att kunna få ett jobb, och det är dessa personer som ska omfattas av den nya utbildningsplikten som i korthet innebär: delta i utbildning som för dig närmare arbetsmarknaden, annars kan din ersättning komma att dras in.

- Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. - Utbildning är en grundplåt för att kunna få ett arbete i Sverige. Nu ställer vi krav på individen att utbilda sig och vi anpassar den kommunala vuxenutbildningen för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända med kort utbildning att kunna utbilda sig snabbt, säger...

Regeringen satsar på utsatta skolor

Ojämlikheten mellan svenska skolor ökar. I hopp om att råda bot på detta presenterade regeringen i dag en stor satsning på de mest utsatta skolorna.

De svenska skolresultaten har fallit under en rad år. Dock visade de senaste stora internationella skolmätningarna PISA och Timss på en viss förbättring för svensk del. Men ett stort problem kvarstår: ojämlikheten mellan skolor fortsätter att öka.  Stefan Löfven och utbildningsminster Gustav Fridolin lät i dag meddela att regeringen vill satsa 1,5 miljarder i höstbudgeten på att exempelvis anställa fler lärare och stärka kompetensutvecklingen i utsatta skolor.  – Om man inte lägger mer pengar...

Regeringen inför mer idrott i skolan

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas skolresultat. Därför föreslår regeringen nu att idrottsundervisningen ska utökas med 100 timmar. Koncentrerat till högstadiet skulle detta kunna innebära en extra idrottslektion per vecka. Utökningen kommer att gälla från och med 2019.

- Vi vet att barn och unga rör sig för lite. Vi vet också att skolan är en nyckelfaktor för att få barn att röra sig mer, och förutom 100 fler timmar idrott och hälsa så ser vi nu till att öka den fysiska aktiviteten även under övriga skoldagen, säger Annika Strandhäll, folkhälso- och idrottsminister. Regeringens övergripande mål är att alla barn och unga ska röra på sig mer i skolan, även utanför idrottslektionerna. Man har därför gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag på hur det ska...

Hårdare regler för religiösa friskolor

Alla pojkar och flickor ska ha samma rätt till en bra skolgång oavsett var de är födda, vilka föräldrar de har och vilken religion de tror eller inte tror på. Därför presenterar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i dag partistyrelsens förslag om ett hårdare regelverk och skärpt tillsyn för religiösa friskolor.

- Jag vill göra mer för att säkerställa att skolan faktiskt är en mötesplats för alla elever och motverkar traditionella könsmönster. Då behöver vi hårdare regelverk och skärpt tillsyn för att garantera att all undervisning är fri från konfessionella inslag, säger Anna Ekström. Ett exempel på hur reglerna bör skärpas är att göra det obligatoriskt att anmäla till Skolinspektionen vilken inriktning skolan har. I dag söker huvudmannen enbart tillstånd att starta en fristående skola. Sedan är det...

Tak för andel nyanlända elever

Inför Socialdemokraternas kongress i april presenterar partistyrelsen nya skolförslag. Om alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet behöver vi också se till att alla skolor är bra skolor och att alla skolor tar ansvar för introduktion av nyanlända elever. I dag tar tio procent av samtliga skolor i Sverige emot hälften av alla nyanlända elever.

- Ofta är det de skolor som redan har en hög andel elever med utländsk bakgrund och föräldrar med kortare utbildningsbakgrund som tar emot flest nyanlända elever. Det här är orimligt och spär på segregationen i skolan som redan är svår. Men det går faktiskt att göra något åt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Inför kongressen föreslår partistyrelsen att fler skolor ska ta ansvar för introduktion av nyanlända elever, till exempel genom att införa ett tak för...

Kunskap i fokus för skolpolitiken

Socialdemokraterna går till kongress i april. Inför kongressen föreslår partistyrelsen en positionsförflyttning i skolpolitiken. Goda studieresultat kommer av hårt arbete och en tro på att alla kan lyckas. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet. Så stärker vi också jämlikheten och ser till att alla skolor är bra skolor.

- Som socialdemokrater har vi precis som andra partier anledning att vara självkritiska över delar av vår skolpolitik bakåt i tiden. Vi har inte tillräckligt lyft fram kunskapsuppdraget. Den tiden är nu förbi, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.  Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister berättar om några av nyheterna i förslaget till riktlinjer: - Det handlar om att skapa mer tid för undervisning, med fler skoldagar, längre skolplikt och krav på att delta i lovskolan för de...

Fler sjuksköterskor ska få chansen att bli ännu bättre på sitt jobb

INTERVJU: Idag kom regeringen och Sveriges kommuner och landsting överens om att ge fler sjuksköterskor ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig. Vi tog ett snack med Tobias Ström, från Linköping, om varför han vill utbilda sig till sjuksköterska med inriktning mot anestesi.

Hur kommer det sig att du vill specialisera dig? För mig är det viktigt att ha en bra utbildning som grund. Hittills har anestesiprogrammet varit en givande och utmanande utbildning. Jag ser fram emot att bli färdig i sommar. Sjuksköterskeyrket är omväxlande och meningsfullt, ett fantastiskt jobb som jag varmt kan rekommendera. Vad tycker du om studielön för att specialisera sig? Varför är studielön viktigt? Bristen på specialistsjuksköterskor är stor och idag är det inte alla som får betald...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.