Aktuellt - Socialdemokraterna

Mer pengar till barnfamiljer

Regeringen höjer barnbidraget och studiebidraget för elever med 200 kronor till 1250 kronor per månad och barn. Det här är den första höjningen på 10 år och den innebär en fördubbling jämfört med Socialdemokraternas vallöfte om en höjning med 100 kronor.

"Det går bra för Sverige nu och framgångarna ska komma alla till del. Att höja barnbidraget är ett smart sätt att förbättra alla barnfamiljers ekonomi" säger finansminister Magdalena Andersson.  År 2006 höjdes beloppet senast, då till 1050 kronor. Under den moderatledda regeringen 2006-2014 höjdes inte barnbidraget en enda gång. Höjningen på 200 kronor gäller från 1 mars 2018 och gäller också förlängt barnbidrag.  På samma sätt höjs studiebidraget inom studiehjälpen (som främst går till...

Regeringen fördubblar tandvårdsbidraget

Regeringen levererade idag ytterligare en kraftfull åtgärd för att öka jämlikheten i vårt land. Den här gången handlar det om en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget.

Tänderna är en klassfråga, och därför var det med stor entusiasm som socialminister Annika Strandhäll idag kunde presentera en konkret satsning på tandhälsa i den kommande budgeten. Tandvårdbidraget för unga vuxna och äldre fördubblas från 300 kr till 600 kr per år. - Du ska inte behöva gå med en klump i magen av ekonomisk oro inför nästa tandvårdsbesök. Välfärden ska ställa upp när du behöver den, säger socialminister Annika Standhäll. Den socialdemokratiskt ledda regeringen är fast besluten...

Lyckobesked till landets pensionärer!

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu mer än vad som tidigare utlovats. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas nu helt bort till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år.

Många av Sveriges pensionärer lever på alltför knappa marginaler. Att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten har därför varit ett viktigt mål för den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan dag ett. Nu när ekonomin går bra ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Hela skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara borta till 2020.

Regeringen satsar stort på ökad trygghet

I dag meddelade Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson att regeringen satsar 750 miljoner kronor 2018 för att stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället. Konkret handlar det om mer pengar till bland andra Tullen, Säpo och Kriminalvården. Dessutom ökade insatser mot hedersvåld och våldsbejakande extremism.

Den stora satsningen på polisen som kommer nästa år kräver en förstärkning av hela rättskedjan. Därför investerar regeringen cirka 750 miljoner kronor under 2018 för att förstärka rättsväsendet och öka tryggheten.

Hela Sverige-satsning: leva, arbeta och driva företag i hela landet

Sverige har under alltför lång tid har haft en centraliseringstrend som inte har varit bra. I ett steg att råda bot på detta satsar regeringen nu 1,2 miljarder kronor under namnet hela Sverige-satsning i budgeten för 2018. Det är satsningar för att förbättra villkoren att leva, arbeta och driva företag runt om i hela Sverige.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar. Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad respektive del innehåller:   Service och goda levnadsvillkor i hela landet  Staten ska vara närvarande i hela landet. Därför satsar regeringen nu pengar på att inrätta statliga servicecenter, och på att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska öppna nya kontor. Kommuner med stora utmaningar får statsbidrag för att utveckla näringsliv och öka tillväxten Gröna jobb i hela landet ...

Stopp för vinstjakt i skola och omsorg

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att gå fram med ett förslag om vinstbegränsning som ska omfatta skola och omsorg. Avsikten med förslaget är att säkerställa att våra skattepengar går till det som de är avsedda för och inte till vinstjakt. Den ideella sektorn undantas i förslaget.

– Det här är viktig fråga som har debatterats i svensk politik i tre decennier. Nu har vi äntligen tagit fram ett konkret förslag och då är det rimligt att riksdagen får behandla det, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Sjukvården omfattas inte av förslaget, men regeringen låter meddela att det snart kommer att tillsättas en utredning som ska titta på hur man får rätsida på vinstjakten även där.  

Sommartal med fokus på trygghet och välfärd

I dag höll Stefan Löfven sitt årliga sommartal, denna gång i Eskilstuna.

I dagens tal framträdde samhällsproblemen som tydliga huvudmotståndare: revorna i vår välfärd till följd av de borgerliga regeringsåren, otryggheten som sprider sig,  den ökande extremismen. Bland annat dessa saker pekade Stefan Löfven ut som särskilt viktiga att fortsätta att ta itu med.  - Vi ska göra massiva rekryteringar i välfärden under nästa mandatperiod. Minst 20 miljarder ytterligare till välfärden. Det motsvarar 40 000 undersköterskor. Det är välfärdens och solidaritetens tur nu, sa...

Stärkt skydd för studerande vid sjukdom

Idag skickar regeringen ett förslag om stärkt skydd för studerande vid sjukdom på remiss. Förslaget är en del i regeringens arbete för ökad trygghet för Sveriges studerande och innebär att fler studenter får ett bättre skydd om de drabbas av ohälsa och är planerat att genomföras till höstterminen 2018.

– När samhället utvecklas måste också våra regelverk göra det. Vi ska ha moderna trygghetssystem som ger ett bra skydd vid sjukdom, och det måste även gälla studerande, säger socialminister Annika Strandhäll. Dagens system bygger på att de studenter som tidigare arbetat måste ta ut studiestöd under hela utbildningen för att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad. Så ser inte verkligheten ut för alla studerande. Det får som konsekvens att den som delvis finansierar sina studier själ...

Damberg: säkra grundvattnet i hela Sverige

”Jakten på grundvatten behöver intensifieras” säger näringsminister Mikael Damberg om torkan och vattenbristen.

Året 2016 var det torraste året i Sverige på 40 år. Även i år är torkan svår i delar av landet vilket orsakar vattenbrist. Regeringen ger nu i uppdrag att öka sökandet av grundvatten och satsar mer resurser på att säkra grundvatten. – Jakten på grundvatten behöver intensifieras. Den information om grundvatten som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tar fram åt länsstyrelser och kommuner har blivit viktigare i takt med de historiskt låga grundvattennivåer vi nu upplever. SGU får ett tydliga...

Vallöfte: 20 miljarder mer till välfärden

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson Socialdemokraternas vallöfte inför nästa mandatperiod: minst 20 ytterligare miljarder ska tillföras kommunsektorn för en välfärd av hög kvalitet i hela landet.

Det går bra för svensk ekonomi – de stora underskott som regeringen ärvde av den borgerliga regeringen har vänts till överskott och lägg där till att arbetslösheten sjunker. Men den demografiska utvecklingen visar samtidigt att kraven på välfärden framöver kommer att öka, med en befolkning bestående av fler barn och fler äldre. För att möta utvecklingen presenterade Magdalena Andersson i dag Socialdemokraternas vallöfte: att använda de framväxande överskotten för att stärka välfärden genom fl...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.