Aktuellt - Socialdemokraterna

Socialdemokraterna och Tiden i seminarieserie om idéer för ett starkare samhälle

Socialdemokraterna startar nu en bred diskussion runt om i Sverige om vilka idéer som bygger det starka samhället.

Efter en intensiv valrörelse där S har värvat 15 000 nya medlemmar vill vi nu skapa förutsättningar för en fördjupad diskussion om hur vi bygger det starka samhället och därigenom ett tryggare Sverige. Under veckan startar vår nationella idépolitiska seminarieserie i samarbete med Tankesmedjan Tiden. Först ut är Norrköping på torsdag 15/11 där Tomas Eneroth deltar tillsammans med en namnkunnig panel, följt av Malmö med Margot Wallström fredag den 16/11. I samband med att seminarieserien drar...

Vi fortsätter bygga samhället starkt

I över hundra år har Socialdemokraterna genomfört reformer som förbättrat människors livsvillkor och skapat ett starkare och mer jämlikt samhälle. För att uppmärksamma detta har vi lanserat kampanjsidan familjelivdåoch.nu. Nu går vi till val på att fortsätta stärka samhället genom att införa en familjevecka som ger varje förälder en extra veckas ledighet i samband med barnens skolfria dagar.

100 år av framsteg  Den svenska modellen bygger på att alla som kan jobba ska jobba, och den bygger på både plikt och rätt. Därför har vi en generell välfärd som stödjer arbete. Exempelvis barn- och äldreomsorg, goda utbildningsmöjligheter för alla, rätt till sjukvård i tid och hjälp med omställning vid arbetslöshet. När tiderna förändras behöver välfärden hänga med. Därför har vi genom åren infört längre semester, pappamånader, maxtaxa i förskolan och höjda barnbidrag. Vi har genomfört många...

Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Med privatiseringar och stora offentliga upphandlingar följer också korruptionsrisker. Efter medias granskningar om turerna kring Nya Karolinska är det dags att öka medborgarnas insyn i politikers ekonomiska intressen och stoppa snabba sidbyten från politik till lobbyföretag – också i landsting och kommuner.

Handlar om förtroendet för välfärden Vi socialdemokrater vill bygga ut välfärden för att göra Sverige till ett mer jämlikt land. Bland annat genom bättre pensioner och genom att införa en familjevecka, som ger föräldrar mer tid med sina barn. Vårt starka samhälle bygger på att medborgarna känner tilltro till välfärdsstaten  – en tilltro som hotas av den korruptionsrisk som uppstår när politiker hoppar mellan politik och lobbyföretag. För riksdagsledamöter, statsråd och statssekreterare finns...

Avgiftsfritt influensavaccin för alla över 65 år

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle – där du kan åldras i trygghet. Därför går vi socialdemokrater till val på att göra det kostnadsfritt för alla äldre att vaccinera sig mot influensa.

Förslaget i korthet Socialdemokraterna går till val på att satsa en kvarts miljard kronor för att äldre och andra riskgrupper under nästa mandatperiod ska omfattas av kostnadsfri vaccination av influensa. Trygghet före skattesänkningar Vi socialdemokrater går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. Där ingår såväl satsningar på bättre pensioner som en extra veckas ledighet för föräldrar att ta ut vid behov. Men även sjukvården är högt prioriterad för Socialdemokraterna. Därf...

Stopplag för OPS i sjukvården

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss är det självklart att vårdens pengar ska gå till vård, inte till dyra upphandlingar och stora konsultnotor – som i turerna kring Nya Karolinska. För att NKS-haveriet inte ska upprepas någon annanstans vill vi sätta stopp för fler OPS-lösningar i svensk sjukvård.

Nej till ideologiskt drivna NKS-experiment Nya Karolinska Solna är det första större exemplet på en OPS-lösning i svensk sjukvård – en finansieringsmodell som drevs igenom av den styrande alliansen i Stockholms läns landsting. Förutom skenande kostnader för byggnation och drift har det handlat om vidlyftiga konsultarvoden med bristande underlag, personer i centrala beslutspositioner som riskerar att vara jäviga, en pågående undersökning av advokatbyrå där polisanmälan ännu inte uteslutits,...

Samarbete över blockgränsen, inte över anständighetsgränsen

Sverige behöver en stabil regering med stöd i riksdagen som förmår leda Sverige i en orolig tid. Om inget av de så kallade blocken får egen majoritet är det naturliga en blocköverskridande regering. Vi socialdemokrater kommer inte att samarbeta med eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna.

DEBATT:  Det går bra för Sverige. Över 300 000 fler har ett jobb att gå till. Andelen som försörjs av olika ersättningssystem har inte varit så här låg sedan 1981. Regeringen har vänt den förra regeringens budgetunderskott till stora överskott och tack vare det har vi ökat investeringarna i vård, skola och omsorg med 35 miljarder kronor. Men det saknas verkligen inte utmaningar. Vårdköerna är för långa i många landsting, arbetslösheten bland utrikes födda är fortfarande för hög och kriminalit...

Socialdemokraterna startar kampanjen #minkroppmittval

Sverigedemokraterna vill vrida klockan tillbaka vad gäller kvinnors rättigheter. De vill både inskränka aborträtten och tillåta anställda i vården att vägra utföra aborter. Med andra ord står 100 år av framgångsrik jämställdhetskamp nu på spel. Tycker du som vi att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland? Ta då ställning för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp!

SD vill vrida klockan tillbaka genom att Inskränka aborträtten från 18 till 12 veckor. Ge anställda i vården möjlighet att vägra utföra aborter. Återinföra sambeskattning, en förändring som skulle göra många kvinnor ekonomiskt beroende av sina män och kraftigt försämra kvinnors möjlighet till arbete och bra pension. Återinföra vårdnadsbidraget, en kvinnofälla inte minst för utrikesfödda. Ta bort pappamånaderna ur föräldraförsäkringen. Detta är varför vi socialdemokrater vägrar ge Sverigedemok...

Sverigedemokraternas svek mot välfärden

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle. Mot detta står Sverigedemokraterna – som vill skära ner stort på statsbidragen till landets kommuner och på sikt avskaffa den kommunala utjämningen mellan kommuner. Det skulle få enorma konsekvenser för välfärden, samtidigt som det skulle gynna ett fåtal rika kommuner med många höginkomsttagare.

S vill skapa trygghet i hela Sverige  Vi socialdemokrater anser att alla medborgare, oavsett var i landet man bor, har samma rätt till en stark välfärd och trygghet. Därför har vi ökat investeringarna i välfärden med 35 miljarder. Nästa mandatperiod vill vi satsa ytterligare minst 35 miljarder och dessutom och rikta 2 miljarder per år direkt till 179 landsbygdskommuner så att de kan anställa fler brandmän, lärare och undersköterskor. Förutsättningarna för landets kommuner skiljer sig åt....

Socialdemokraterna presenterar sjuksköterskelyft

Valet 2018 är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst på bättre pensioner, extra ledighet för föräldrar, och inte minst: bättre sjukvård. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss före stora skattesänkningar. För att korta vårdköer och utveckla vården behövs satsningar på vårdens viktigaste resurs – personalen. Socialdemokraterna presenterar nu ett sjuksköterskelyft.

Bättre sjukvård före skattesänkningar Idag är det brist på såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor. För att möta detta har den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2015 byggt ut antalet utbildningsplatser. Fler utbildar sig idag till sjuksköterskor men vi är inte nöjda. Med fler anställda som har bättre villkor kommer svensk sjukvård att fortsätta utvecklas. – Vi vill ha ett sjuksköterskelyft för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Vården behöv...

Två miljarder till landsbygden

I vårt starka samhälle ska hela Sverige leva. Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det handlar om att trygga välfärden också på landsbygden.

Goda statsfinanser möjliggör satsningar – på hela landet Svensk ekonomi har vänts från stora underskott till överskott. Nu står Sverige inför ett vägval om hur den ekonomiska styrkan ska användas. Idag presenterar vi ett nytt förslag för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, med en välfärd man kan lita på också på landsbygden. Vi vill tillföra 2 miljarder kronor årligen till de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det är kommuner som ofta har lägre andel av...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.